Uutinen
Open menu

Målet för rusmedelsprogrammet är att framhäva förebyggande och tidigt ingripande

Nyheter

10 sep 2019

Rusmedelsprogram för studerande är åtgärdsprogram för att förebygga användning av rusmedel bland studerande och till stöd för ingripande vid problemsituationer. Användning av rusmedel kan ha en betydande inverkan på studerandes studieprestationer och hur de mår under studierna. Rusmedelsvanor som man lagt sig till med som ung vuxen fortsätter ofta senare i livet. Med rusmedel avses i detta program alkohol, droger och läkemedel som används i syfte att uppnå berusning.

Målet för rusmedelsprogrammet är att

  • främja studie- och arbetsförmåga
  • främja studerandenas hälsa och välbefinnande
  • förebygga skadliga effekter av rusmedel
  • göra det lärare att ingripa vid rusmedelsproblem hos studerande och
  • förbättra hänvisningen till vård.

På lång sikt är målet för rusmedelsprogrammet också att påverka rusmedelskulturen bland studerande.

Programmet har utarbetats 2014 under ledning av Unif, som ett samarbete mellan Finlands studentkårers förbund (FSF) och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Rusmedelsprogrammet har uppdaterats 2018 som ett samarbete mellan OHA-forum, UNIFI, SHVS och FSF. Nu  kan du läsa programmet på finska, svensaka och engelska.

Läs rusmedelsprogrammet för studerande.