Uutinen
Open menu

Stressfritt område

Nyheter

25 apr 2019

När använde du senast orden ”måste”, ”bråttom”, ”trött” eller ”jag hinner inte”? När hade du senast sömnsvårigheter, magbesvär eller irritation?

Stress är en del av vardagen

Stress är en del av vår vardag, och i små doser hjälper den oss fungera effektivt, målmedvetet och produktivt. Stress uppkommer i situationer där de förväntningar som riktas mot människan överskrider eller nästan överskrider de tillgängliga resurserna. Den naturliga reaktionen på en sådan situation är den så kallade ”fly eller kämpa”-reaktionen; pulsen stiger, andningen blir snabbare, musklerna spänns, matsmältningen blir långsammare och handflatorna svettas. Vi är beredda att springa för livet eller försvara oss mot ett yttre hot. När hotet är tillfälligt, fungerar denna reaktion, men ett långvarigt hot, såsom psykisk belastning, orsakar en utdragen stressreaktion som småningom leder till utmattning.

Också det positiva kan stressa

Det är lätt att uppfatta studier, arbete och negativa händelser i livet som stressande, och belastningen de orsakar är relativt lätt att känna igen. Något positivt i livet kan dock också vara en källa till stress, såsom ett nytt förhållande, trevliga aktiviteter eller en önskad livsförändring. En av de största stresskällorna kommer ofta inifrån oss själva i form av krav vi ställer på oss själva. Stress kan också orsakas av det kontinuerliga informationsflödet vi utsätts för i vardagen. Hjärnan kan inte återhämta sig mitt i informationsminfältet. Det viktigaste när det gäller stresshantering är att identifiera vad som orsakar oss stress och i mån av möjlighet begränsa dessa faktorer.

Tro på att du klarar det

Centralt för upplevelsen av stress är vilka innebörder vi ger händelser och hur vi tror vi klarar av belastning. Genom att undersöka och bearbeta våra tankemodeller kan vi lära oss förhålla oss till belastande situationer på ett lugnare och mera tillitsfullt sätt. Vi kan tänka på delar i stället för på helheten och ta ett steg i taget. I stället för att tvivla på våra resurser kan vi lära oss att säga till oss själva att ”jag klarar det”. Andra viktiga ord vid stresshantering är ”nej” och ”hjälp”. Vi behöver inte klara oss själva och vi behöver inte möta alla krav. För att klara av stress är det viktigt att behålla en känsla av att du själv har möjlighet att påverka situationen; du kan reglera din kravnivå enligt dina resurser, du kan begränsa din tidsanvändning och du kan själv välja vad du gör.

Utse ett stressfritt område!

Det är ofta svårt att finna tid för att lugna ner sig och minska belastningen mitt i trycket av omgivningens och våra egna krav. Ett jäktigt liv kan också verka eftersträvansvärt: en full kalender betyder att man är en populär och effektiv person med superkrafter och därmed lätt att beundra. I vårt samhälle är det inte lätt att konstatera att man inte orkar. Men om vi säger det högt, hör vi ofta jakande mummel och suckar av lättnad omkring oss – någon annan känner på samma sätt. Belastade människor har en tendens att tro att de är ensamma med sitt problem, och skam och underlägsenhet hindrar oss från att vända oss till varandra. Samtidigt upprätthåller vi tanken att människors mentala resurser skulle vara oändliga och att trötthet skulle vara ett tecken på svaghet. I verkligheten är stress och trötthet tecken på att vår kropp fungerar som den ska och de signalerar viktig information om att vi håller på att överskrida våra gränser. Tänk om vi alltså skulle förena våra krafter mot stress och se till att gränserna åtminstone inte överskrids på grund av att vi vägrar lyssna på varningssignalerna. Vi kunde tillsammans och var och en för sig utse stressfria områden kring oss där eftersträvansvärda tillstånd är tystnad och ledighet.

Njut av studenternas dag för psykisk hälsa och ha en stressfri dag!