Uutinen
Open menu

SHVS kallar klamydiatestade till ny testning

Nyheter

23 apr 2019

Från och med slutet av februari 2019 har det i Finland konstaterats cirka 100 fall av könsklamydia där patienternas prover varit negativa med ett test som används vid analys av klamydia och gonorré men positiva med något annat test som visar klamydia. Patienterna som fått ett felaktigt resultat utgör en liten del av alla testade.

SHVS kontaktar de patienter som behöver ny testning

Orsaken till detta är ett problem med ett klamydiatest som används i stor utsträckning i Finland. SHVS har använt detta test och distanstest. SHVS kallar de patienter som eventuell fått ett felaktigt resultat 1.10.2018–28.2.2019 till ny testning. Detta gäller totalt 23 patienter.

  • Om du är en patient som behöver testning, kontaktar SHVS dig omedelbart personligen och du får anvisningar för ny testning.
  • SHVS har börjat kontakta patienter den 23.4. och alla patienterna som behöver ny testning kommer SHVS kontakta under denna veckan. 
  • Om du gått på klamydiatest under den nämnda perioden och inte kontaktas, har du ingen orsak att vara orolig.
  • Från och med 1.3.2019 har alla klamydiaprover testats med en annan metod och klamydiaresultaten är tillförlitliga.
  • Ny testning på basis av prover som tagits före 1.10.2018 behövs inte på grund av den frekventa förekomsten av klamydiainfektion och den betydande risken för ny smitta.

Mer information får du av din SHVS-verksamhetsenhet.

Officiella kontakter:
Päivi Metsäniemi, ledande överläkare, tfn 045 633 8858