Uutinen
Open menu

Studerande uppsöker SHVS:s mottagning för problem med oral och mental hälsa

Nyheter

5 mar 2019

Två tredjedelar av alla högskolestuderande behöver Studenternas hälsovårdsstiftelses tjänster under studieåret. År 2018 använde studerande SHVS:s tjänster totalt över 454 000 gånger.

— Vi når högskolestuderande i stor omfattning, eftersom vi även erbjuder studerande avgiftsfria webbkurser inom bl.a. mental hälsa och kost samt tjänster som främjar studerandesamfunds välbefinnande som varje studerande har nytta av. Dessa siffror syns inte i statistiken, påminner SHVS:s chefsöverläkare Päivi Metsäniemi.

De vanligaste besvären inom oral hälsa kan lätt undvikas

Typiska orsaker till att studerande uppsöker SHVS:s tjänster är tand- eller tandköttsjukdomar samt mentala problem.

– Förra årets servicesiffror är i linje med KOTT 2016-undersökningen som visade att de vanligaste diagnostiserade sjukdomarna hos studerande var synfel som kräver glasögon hos 28 % och tandkaries hos 24 %. Dessutom rapporterade 16 % av de studerande olika mentala störningar, berättar Metsäniemi.

Drygt hälften av alla högskolestuderande är kvinnor, men kvinnor använder SHVS:s hälsotjänster betydligt flitigare än män, då andelen för kvinnor är 69 % och för män 31 %. De vanligaste besöksorsakerna var desamma oberoende av kön. De tio vanligaste läkardiagnoserna hos män gällde karies eller andra tandsjukdomar (39 %) samt olika mentala problem (21 %). För kvinnor var motsvarande siffor 26 % för oral hälsa och 23 % för mental hälsa. Bland kvinnor ses också besök som gäller preventivmedel (6 %) bland de tio vanligaste besöksorsakerna.

— Två vanliga folksjukdomar bland finländare, karies och tandköttssjukdomar, är mycket vanliga också bland studerande. I studerandes munnar syns bristen på förebyggande vård och egenvård, eftersom båda besvären kan minskas med metoder som är tillgängliga för alla: tandborstning två gånger om dagen med fluortandkräm, mindre frekvent användning av socker och undvikande av sura drycker, påminner SHVS:s chefstandläkare Anne Komulainen.

En femtedel av alla mottagningsbesök berodde på mentala orsaker

Bakom en femtedel av alla mottagningsbesök låg psykiska symtom. Oftast var problemen olika depressions- och ångeststörningar. SHSV kan hjälpa framför allt med lindriga och medelsvåra mentala störningar och många får tillräcklig hjälp inom SHVS:s tjänster. Behandling av svåra störningar kräver ofta mera långvariga vårdformer och studerande hänvisas till fortsatt vård inom den offentliga sektorn. År 2018 remitterades något fler än 3 000 studerande till rehabiliterande psykoterapi som ersätts av FPA (år 1, 2 eller 3).

— Under studietiden infaller många förändringar och prestationspress som kan synas som mentala symtom när de hopar sig. Ökningen av antalet studerande som uppsöker SHVS på grund av mentala orsaker har under de senaste åren varit ungefär 5 % och år 2018 använde nästan 12 % av studerandena SHVS:s tjänster på grund av mentala orsaker. Tjänsterna uppsöks oftare än tidigare. Detta kan betyda att stigman kring mentala problem minskar. Det är inte känt om mentala problem ökat bland studerande under de senaste åren, säger Pauli Tossavainen, överläkare för mentalvården.

Tjänster elektroniskt och på distans

Self-webbtjänsten för studerande togs i bruk år 2016. Förra året använde studerande Self redan över 500 000 gånger bl.a. för ärenden som gäller mottagningstider, rådgivning, undersökningsresultat och hälsoenkäter.

Digitaliseringen och ökningen av e-tjänster syns också som utveckling av nya typer av tjänster och ibruktagande av nya kanaler. Förra året tog SHVS i bruk en chatt, testade användning av distansdiagnosapparater under distansmottagningar och provade artificiell intelligens vid bedömning av vårdbehov. Förra året inleddes också ett stort forskningsprojekt som gäller ett elektroniskt behandlingsprogram för depression.

— Vi utvecklar elektroniska tjänster utgående från studerandes behov. God hälsovårdsservice kräver inte fysiska utrymmen utan det viktigaste är ingående kunskap om klienten och problemet, konstaterar Metsäniemi.

Mer information:
Päivi Metsäniemi, chefsöverläkare, tfn 045 633 8858
Anne Komulainen, chefstandläkare, tfn 046 8769159
Pauli Tossavainen, överläkare för mentalvården, tfn 046 876 9115