Uutinen
Open menu

Testa nu en elektroniska symtombedömningstjänst!

Nyheter

31 jan 2019

Funderar du ibland på om dina symtom är sådana att du borde uppsöka läkarmottagningen eller är egenvård ändå den rätta lösningen? Du har tid att testa den elektroniska symtombedömningstjänsten till slutet av februari. SHVS har testat den elektroniska symtombedömningstjänsten från november 2018.  Under pilotprojektet är tjänsten i bruk vid SHVS:s enheter i begränsad utsträckning. Inom oral hälsa är den elektroniska symtombedömningen i bruk vid alla verksamhetsenheter och inom allmän hälsa deltar Joensuu, Jyväskylä, Rovaniemi, Vasa och Villmanstrand.

Det användarvänliga systemet instruerar dig att fylla i uppgifter om ditt ärende. Uppgifterna som du gett symtombedömningstjänsten överförs automatiskt till rätt person och ditt ärende vidarebefordras ännu snabbare och smidigare. Du får expertrådgivning, anvisningar för egenvård eller hänvisas till mottagningen.

Den elektroniska symtombedömningen finns i Self, dit våra e-tjänster för studerande huvudsakligen har koncentrerats.

Läs mer