Uutinen
Open menu

Kolla anvisningar om smittsamma sjukdomar och vaccination

Nyheter

14 jan 2019

Delta du i praktik vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården under dina studier? Kolla anvisningar om smittsamma sjukdomar och vaccination före din praktik. Den uppdaterade lagen om smittsamma sjukdomar 48 § definierarar immuniteten som krävs av studerande som deltar i praktik för att skydda patienterna. Målet med lagen är att alla anställda och studerande som arbetar vid verksamhetsenheter inom socialvården och hälso- och sjukvården varje år tar influensavaccinet och har skydd mot mässling och vattkoppor antingen via vaccination eller genomgången sjukdom. Dessutom ska de som vårdar barn under ett års ålder ha vaccinationsskydd mot kikhosta. Detta förbättrar både patientsäkerheten och de studerandes arbetssäkerhet.

Läs mera