Uutinen
Open menu

Reserådgivningen betjänar endast studenter som har utbyte

Nyheter

19 nov 2018

Reserådgivningen är överbelastad. Till 13.12. betjänar reserådgivningen undantagsvist endast studenter som har utbyte och praktikanter. Från 13.12. till 7.1. håller reserådgivningen stängd.

Om ditt ärende är särskilt brådskande, vänligen kontakta din egen hälsostation eller privat hälsocentral. Kontakta SHVS:sverksamhetsställe på din egen ort om du endast behöver bas- eller hepatitvaccinationer.