SHVS:s miljöarbete

SHVS arbetar aktivt för ekologiska värden och miljöfrågor. Ekologiska aspekter beaktas i alla anställdas vardag såväl på patientmottagningarna som i stödfunktionerna och kontorsarbetet.

I december 2012 beviljades SHVS:s verksamhetsställe i Helsingfors och stiftelsens förvaltning rätt att använda WWF Finlands Green Office-märke som är ett bevis på miljöarbete av hög kvalitet.

I december 2013 beviljades Green Office-märket till SHVS:s verksamhetsställen i Esbo, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio och i februari 2015 till verksamhetsställena i Joensuu, Jyväskylä, Villmanstrand, Rovaniemi, Vasa, Nyslott och Raumo. Nu omfattar Green Office hela SHVS.

Vi på SHVS:s fortsätter vårt miljöarbete. Vårt mål är att utföra vårt dagliga arbete enligt principer för hållbar utveckling samtidigt som vi sporrar varandra och lyssnar på våra kunder.

Vi använder papper sparsamt och skriver ut endast sådant som är absolut nödvändigt. Vi återvinner, sorterar bio- och energiavfall samt beaktar ekologiska aspekter i våra inköp. Vi släcker ljuset när vi lämnar ett rum och våra datorer förbrukar inte energi i onödan när vi inte använder dem. Vi beaktar ekologiska aspekter på många olika sätt i vårt dagliga arbete och förmedlar information också till andra.

SHVS:s miljöstrategi

SHVS:s väg till hållbar utveckling började 2011 när SHVS:s nya miljöstrategi blev klar och godkändes av styrelsen i december samma år. Strategin innehåller miljöarbetets grundläggande uppgift och vision samt en plan för införande av SHVS:s Green Office-miljösystem.

I miljöstrategin skapades ett eget Ekohus för SHVS baserat på verksamhetsidén ”Bättre val – bättre hälsa”. Visionen för vårt miljöarbete är att vara ”En ledare inom hållbar utveckling”.

Miljöarbetets ledning och verksamhetsställenas Green Office-ansvariga

 

go

Tips

1 Var entusiastisk! Vardagen är full av små men viktiga val. Roliga ekoidéer ger glädje och mening i vardagen.

2 Le! Ett leende lyser upp omgivningen som solen! Miljöarbete behöver inte vara allvarligt.

3 Njut! Varje stund du tillbringar i naturen är värdefull. I skogen kan du njuta gratis och som belöning får du rosiga kinder och gott humör.