Midvintermörkets utmaningar

Det finns stora individuella skillnader i symtomen. Symtom på vintertrötthet, då de förekommer regelbundet under perioden oktober-januari

 • trötthet under dagen
 • nedstämdhet, irritation
 • minskad aktivitet
 • mindre motion
 • ospecifik smärta
 • för mycket sömn, dålig sömnkvalitet eller insomnia
 • ökat sug efter sötsaker (ökat behov av kolhydrater)

 

Det går bra att leva i midvintermörkret då du

 • kommer ihåg att vara ute, motionera och slappna av också under midvinter tiden,
 • ser till att få tillräckligt med sömn och ha en regelbundet dygns- och veckorytm,
 • ser till att få tillräckligt D-vitamin,
 • rör dig utomhus när det är ljust ute. Ljusterapilampa kan vara till stor nytta för många och
 • tänker på att bekymren och midvinter mörkret ofta känns värre då man är trött.

När du träffar vänner kan du dela med dig av dina bekymmer och hitta ljuspunkter i midvintermörkret!