Verksamhetsställenas adresser

Telefonnumren och den exakta informationen om verksamhetsstället finns på verksamhetsställets egen sida:

     
Helsingfors,  Tölö   Besöks- och postadress: Tölöngatan 37 A, 00260 Helsingfors
     
Esbo, Otnäs   Besöks- och postadress: Otsvängen 12,  02150  Esbo
     
Joensuu   Besöks- och postadress: Yliopistokatu 2, 80100 Joensuu
     
Jyväskylä   Besöks- och postadress: Puistokatu 4, 40100 Jyväskylä
     
Kuopio   Besöks- och postadress: Niiralankatu 23, 70600 Kuopio
     
Villmanstrand   Besöks- och postadress: Tekniska Universitet i Villmanstrand,
    Skinnarilankatu, 53850 Villmanstrand
     
Uleåborg   Besöksadress: Yliopistokatu 1 A, 90570 Uleåborg
    Postadress: PL 188, 90014 Uleåborg Universitet
     
Raumo   Besöks- och postadress: Seminaarinkatu 3 (Seminaarinkuja), 26100 Raumo
     
Rovaniemi   Besöksadress: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
    Postadress: PL 92, 96101 Rovaniemi
     
Tammerfors   Besöks- och postadress: Kalevavägen 3 A, 33104 Tammerfors Universitet
     
    Hervanta
    Besöksadress: TTY Konetalo, Korkeakoulunkatu 6, 33720 Tammerfors
    Postadress: PL 589, 33101 Tammerfors
     
Åbo   Besöksadress: Kirkkotie 13, 20540 Åbo
    Postadress: PL 28, 20541 Åbo
     
Vasa   Besöks- och postadress: Hovrättsesplanaden 15 C, 65100 Vasa, ingång från Hartmansgränden