Till medierna

SHVS samarbetar med medierna genom att ge sakkunnigutlåtanden och bakgrundsmaterial. 

Kommunikationsenheten hjälper dig att hitta rätt sakkunnig. 

SHVS:s kommunikation

kommunikationschef Annemari Backman, tfn 046 876 9722
kommunikationsassistent Assi Rinnetmäki, tfn 046 876 9717

e-postadress: viestinta(at)yths.fi

fax 046 710 1247

 

Kommunikationsenhetens publikationer

 

Vill du vara med på sändlistan för SHVS:s pressmeddelanden, sänd då dina kontaktuppgifter till viestinta(at)yths.fi.