Riksomfattande servicenummer för hörselskadade och
e-kommunikation

SHVS har ett riksomfattande servicenummer för hörselskadade i bruk:

  • hälso- och sjukvård 046 8769 155
  • oral hälsa 046 8769 117.

Beskrivning av tjänsten:

  • Den hörselskadade ringer till sin texttelefontjänst och ber om ett samtal till SHVS:s nummer för tidsbeställning / bedömning av vårdbehovet.
  • Förmedlaren vid Texttelefontjänsten läser för personen vid SHVS:s tidsbeställning / bedömning av vårdbehovet vad den hörselskadade har skrivit på texttelefonapparaten eller bett att fråga av SHVS.
  • Därefter berättar förmedlaren via texttelefonapparaten till den hörselskadade svaren från SHVS:s tidsbeställning / bedömning av vårdbehovet.
SHVS:s elektroniska kommunikation lämpar sig väl för hörselskadade. Du kan fråga om din behandling, kontrollera dina laboratorieresultat eller ge respons på ett datasäkert sätt.
Läs mera.