Filialer

SHVS erbjuder tjänster inom primärvården för grundexamensstuderande vid de universitet och universitets- och högskolefilialer som hör till SHVS:s verksamhetsområde. Filialernas tjänster kan utnyttjas endast av de studerande som studerar vid dessa utbildningar.

I vissa fall styr SHVS studeranden i denna specialgrupp till SHVS:s verksamhetsställe på annan ort och då har studeranden rätt att få resekostnaderna ersatta enligt billigaste studerandebiljett. Ansökan om resekostnader ska lämnas in inom två månader från resa. Kontaktpersonen ger anvisningar om reseräkningen. Resekostnaderna ersätts inte om studeranden söker sig till de andra verksamhetsställenas tjänster på eget initiativ. 

Kontaktuppgifter

Karleby

Hälsovårdtjänsterna som är köpta tjänster är avsedda endast för studerande som studerar för magisterexamen i pedagigik, kemi, socialt arbete och datateknik vid Karleby universitetscenter Chydenius som lyder under Jyväskylä universitet.

Närmare upplysningar om tjänsterna:

amanuens Anne Erkkilä, tfn 06 829 4230 (pedagogik), kurssekreterare Anu Rantamäki, tfn 06 829 4265 (kemi), avdelningssekreterare Kati Komulainen, tfn 06 829 4211 (socialt arbete) ja kurssekreterare Piia Hietanen, tfn 06 829 4288 (datateknik)

 

 

Lahtis

Helsingfors Universitet studerande för kandidatexamen i miljöstudier, för magisterexamen i ECGS studier eller för miljövetenskapliga studier (miljöekologi tom 31.7.2020) som företrädesvis utförar sina studier i Lahtis tillåtas använda hälsovårdtjänster erbjudna av SHVS i Lahti. LUT Lahti studenter av företagsstudier, industriell ledning, energiteknik och cirkulär ekonomi kan också använda dessa tjänster. Andra studerande tillåtas inte använda ovanbemälda hälsovårdtjänster.

Hälsovårdstjänsterna i Lahtis tillhandahålls som köptjänster: Tjänster inom allmän hälsa och mental hälsa produceras i samarbete med Suomen Terveystalo Oy på adressen Aleksanterinkatu 13 A, 15110 Lahtis. Tjänster inom oral hälsa produceras i samarbete med tandläkarstationen Kymppihammas Oy på adressen Rautatiekatu 21 B, 3:e våningen, 15110 Lahtis.

Studerande i det ovan nämnda utbildningsprogrammen har dessutom rätt att använda SHVS:s hälsovårdstjänster också på andra orter där SHVS producerar dem själv.

Anvisningar för tidsbeställning

Tjänster inom allmän hälsa och mental hälsa

Helsingfors Universitet studerande
Före tidsbeställning ska studerande kontakta servicen för bedömning av vårdbehovet vid SHVS:s verksamhetsställe i Helsingfors-Esbo, tfn 046 710 1027 (öppettider mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–14). En medlem av SHVS:s hälsovårdspersonal kontrollerar att studeranden är berättigad till SHVS:s tjänster och bedömer vårdbehovet per telefon.

LUT Lahti studenrande
Före tidsbeställning ska studerande kontakta servicen för bedömning av vårdbehovet vid SHVS:s verksamhetsställe i Villmanstrand, tfn 046 710 1080 (öppettider mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–14). En medlem av SHVS:s hälsovårdspersonal kontrollerar att studeranden är berättigad till SHVS:s tjänster och bedömer vårdbehovet per telefon.

Om den studerande behöver en mottagningstid till en allmänläkare, hälsovårdare, psykolog eller psykiater eller fysioterapitjänster, skickar SHVS en köptjänstremiss över en säker elektronisk förbindelse till studerande’s Self. Studeranden kan boka en tid vid Terveystalo och hämta med sig betjäningsförbindelsen fått via Self.

För utländska studerande som inte har finsk nätbankskoder eller mobilcertifikat skickar SHVS en köptjänstremiss och betalningsförbindelse över en säker elektronisk förbindelse direkt till Terveystalo. Studerande kan beställa ifrågavarande mottagningstider dagen efter bedömningen av vårdbehovet när Terveystalo har fört in betalningsförbindelsen från SHVS i sitt tidsbeställningssystem.

Mottagningstider måste alltid beställas per telefon på Terveystalos kundbetjäningsnummer 030 6000. Numret betjänar 24/7. Beställning av mottagningstider som SHVS-tjänster kräver alltid en betalningsförbindelse. 

Remisser till specialistläkare (hudläkare eller gynekolog) utfärdas endast på basis av en allmänläkares bedömning.

Vid misstanke om urinvägsinfektion kan studerande kontakta direkt Terveystalos hälsovårdare, se nedan.

Hemtest för könssjukdomar: Från och med 1.9.2015 har  SHVS tagit  i bruk hemtest för könssjukdomar. Därmed kan studerande göra test hemma för två könssjukdomar som kräver behandling, klamydia och gonorré. I och med detta får studerande snabb och smidig tillgång till tjänster inom sexuell hälsa med låg tröskel. Möjligheten till hemtest gäller också studerande i Lahtis. Mer information finns på SHVS:s webbsidor. Studerande vars resultat är positivt kan beställa en mottagningstid direkt av en hälsovårdare som Terveystalo utnämnt.

Hälsovårdare till SHVS är Emilia Eronen  Terveystalos mottagning finns på adressen Aleksanterinkatu 13 A, 15110 Lahtis.

Tjänster inom oral hälsa
Mottagningstider beställs per telefon direkt från tandläkarstationen Kymppihammas Oy på numret 03 781 3750. Mer information om tidsbeställningen fås direkt av serviceproducenten. Mottagningens adress är Rautatiekatu 21 B, 3:e våningen, 15110 Lahtis.

 

S:t Michel

Studerande som studerar för en kandidatexamen i ekonomi vid Aalto universitetets enhet i S:t Michel kan använda hälsovårdstjänster som SHVS tillhandahåller i S:t Michel. Övriga studerande har inte rätt att använda dessa tjänster.

Hälsovårdstjänsterna i S:t Michel tillhandahålls som köptjänster: Tjänster inom allmän hälsa och mental hälsa produceras i samarbete med Suomen Terveystalo Oy på adressen Maaherrankatu 19 eller Vilhonkatu 13 (Marski), 50100 S:t Michel. Tjänster inom oral hälsa produceras i samarbete med PlusTerveys Oy:s tandläkarstation på Hallitustori på adressen Porrassalmenkatu 13 B (3:e våningen), 50100 S:t Michel.

Studerande i det ovan nämnda utbildningsprogrammet har dessutom rätt att använda SHVS:s hälsovårdstjänster också på andra orter där SHVS producerar dem själv.

Anvisningar för tidsbeställning

Tjänster inom allmän hälsa och mental hälsa

Före tidsbeställning ska studerande kontakta servicen för bedömning av vårdbehovet vid SHVS:s verksamhetsställe i Helsingfors-Esbo, tfn 046 710 1027 (öppettider mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–14).

En medlem av SHVS:s hälsovårdspersonal kontrollerar att studeranden är berättigad till SHVS:s tjänster och bedömer vårdbehovet per telefon.

Om den studerande behöver en mottagningstid till en allmänläkare, hälsovårdare, psykolog eller psykiater eller fysioterapitjänster, skickar SHVS en köptjänstremiss över en säker elektronisk förbindelse till studerande’s Self. Studeranden kan boka en tid vid Terveystalo och hämta med sig betjäningsförbindelsen fått via Self.

För utländska studerande som inte har finsk nätbankskoder eller mobilcertifikat skickar SHVS en köptjänstremiss och betalningsförbindelse över en säker elektronisk förbindelse direkt till Terveystalo. Studerande kan beställa ifrågavarande mottagningstider dagen efter bedömningen av vårdbehovet när Terveystalo har fört in betalningsförbindelsen från SHVS i sitt tidsbeställningssystem.

Mottagningstider måste alltid beställas per telefon på Terveystalos kundbetjäningsnummer 030 6000. Numret betjänar 24/7. Beställning av mottagningstider som SHVS-tjänster kräver alltid en betalningsförbindelse.

Remisser till specialistläkare (hudläkare eller gynekolog) utfärdas endast på basis av en allmänläkares bedömning.

Vid misstanke om urinvägsinfektion kan studerande kontakta direkt Terveystalos hälsovårdare, 043 820 2433 eller 030 635 5984.

Studerande kan direkt kontakta Terveystalos hälsovårdare med rätt att utfärda intyg för sjukledighet på 1–3 dagar. På basis av sin bedömning av vårdbehovet kan hälsovårdaren ge studeranden en mottagningstid till en hälsovårdare eller allmänläkare. Det direkta telefonnumret till Terveystalos hälsovårdare Mireille Laurila-Kamphuis är 043 820 2433 eller hälsovårdare Reetta Pylkkänen 030 633 5870 (mån–tors. kl. 8–16 och fre kl. 8-14).

Hemtest för könssjukdomar: Från och med 1.9.2015 har SHVS tagit  i bruk hemtest för könssjukdomar. Därmed kan studerande göra test hemma för två könssjukdomar som kräver behandling, klamydia och gonorré. I och med detta får studerande snabb och smidig tillgång till tjänster inom sexuell hälsa med låg tröskel. Möjligheten till hemtest gäller också studerande i S:t Michel. Mer information finns på SHVS:s webbsidor. Studerande vars resultat är positivt kan beställa en mottagningstid direkt av en hälsovårdare som Terveystalo utnämnt. Hälsovårdaren nås på telefonnumret 043 820 2433 (Mireille Laurila-Kamphuis) eller 030 633 5870 (Reetta Pylkkänen) (mån–tors. kl. 8–16 och fre 8-14).

Terveystalos mottagningar finns på adressen Maaherrankatu 19 och Vilhonkatu 13, 50100 S:t Michel.

Tjänster inom oral hälsa

Mottagningstider beställs per telefon direkt från PlusTerveys Oy:s tandläkarstation på Hallitustori på numret 015 367 060. Mer information om tidsbeställningen fås direkt av serviceproducenten. Mottagningens adress är Porrassalmenkatu 13 B (3:e våningen), 50100 S:t Michel.

 

Jakobstad

Hälsovårdtjänsterna i Jakobstad är avsedda endast för studerande som avlägger grundexamen för barnträdgårdslärare vid Åbo Akademis Barnträdgårdslärarinstitut vid Österbottens Högskola i Jakobstad. 

Närmare upplysningar om tjänsterna: Hälsovårdare Åsa Björk, tfn 06 786 1111

 

Björneborg

Hälsovårdtjänsterna i Björneborg som är köpta tjänster är avsedda endast för studerande som fått studierätt vid Björneborgs universutetscentrum och som betalat sin studentkårsavgift. 

Närmare upplysningar lämnas av hälsovårdare Eija Tarri tfn 02 621 3943

Hälsovårdarens mottagning utan tidsbeställning må och on kl. 10-11
  med tidsbeställning må-to kl. 8-16 och fr kl. 8-14
  Pohjois-Porin terveysasema
  Siltapuistokatu 2, 2 vån, rum 5
  Verksamhetsstället ligger precis intill universitetscentret i Björneborg
  Ingång via huvudingången.
  Upplysningar lämnas också av de ansvariga anställda vid
  verksamhetsstället i Tammerfors

SHVS-läkarnas rådgivningstelefon betjänar vardagar kl. 11.30-12.30 tfn 046 710 1055.

Till munhälsovårdstjänsterna kan du beställa tid hos Pohjois-Porin hammashuolto, tfn 02 621 3625.

 

Seinäjoki

SHVS ordnar tjänster för studerande som avlägger grundexamen vid Seinäjoki universitetscenter och övriga universitetsstuderande som avlägger kurser i Seinäjoki enligt följande:

1. I Seinäjoki kan studerande med en betalningsförbindelse från SHVS använda följande tjänster vid Terveystalo i Seinäjoki, adress Lakeudentie 2, Seinäjoki, tfn 030 6000:

– Hälsovårdar- och allmänläkarmottagningar
– Laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar inom primärvården som allmänläkaren anser vara nödvändiga.

OBS! För att utnyttja tjänsterna behövs en betalningsförbindelse från SHVS:

– Studerande ska kontakta servicen för bedömning av vårdbehovet vid SHVS:s verksamhetsenhet i Tammerfors, tfn 046 710 1054 (mån–tors kl. 8–15 och fre kl. 8–14).
– SHVS:s hälsovårdare eller övrig tidsbeställningspersonal kontrollerar att studeranden är berättigad till SHVS:s tjänster och bedömer vårdbehovet per telefon.
– Om studeranden behöver en mottagningstid till en allmänläkare eller hälsovårdare, skickar SHVS en remiss/betalningsförbindelse till studeranden via en säker elektronisk kommunikationskanal (Medborgarkontot), per post eller i specialfall direkt till Terveystalo per fax (030 63 36002).
– Studeranden ska lämna in remissen/betalningsförbindelsen till serviceproducenten.
– I oklara fall kontakta avdelningsskötaren för allmän hälsa vid SHVS:s verksamhetsenhet i Tammerfors: Ritva Rae, tfn 046 876 9181.

Möjligheten att ta emot och skicka meddelanden via Medborgarkontot upphör 14.12.2017.
I fortsättningen får du myndigheters meddelanden i webbtjänsten Suomi.fi. Läs mer

 

2. När det gäller mental hälsa och oral hälsa ska studerande i första hand använda SHVS-tjänsterna på universitetsorten där studeranden har studierätt. Du kan också fråga om tjänsterna vid SHVS:s enhet i Tammerfors.

 

Sotkamo

Hälsovårdtjänsterna i Sotkamo som är köpta tjänster är avsedda endast för studerande som fått studierätt vid universitet i Jyväskylä (Liikuntateknologia).

Närmare upplysningar om tjänsterna: Projektsekreterare Mervi Tolonen, Jyväskylä universitet (Liikuntabiologian laitos, Liikuntateknologian koulutusohjelma) Snowpolis, Kidekuja 2, 88610 Vuokatti, tfn. 040 805 4687.