Tala så lyssnar jag – känslomässiga färdigheter

SHVS:s hälsofrämjaden tema för 2017 var främjande av mental hälsa. Samma tema kommer att fortsätta 2018. Temaårets slogan är ”Tala så lyssnar jag”. Till temat hör att fundera på sina känslomässiga färdigheter och känna igen sina känslor.

På denna sida hittar du en översikt om känslomässiga färdigheter, frågor att fundera på och länkar där du hittar mer information om temat. Välkommen!

Tala så lyssnar jag var en del av Finland 100-programmet år 2017.

posterswedish

 

Varför behövs känslomässiga färdigheter?

Känslomässiga färdigheter hjälper dig...

1. skapa fungerande relationer

ihmissuhteet

 

En fungerande mänsklig relation kräver att du kan känna igen, reglera och uttrycka dina känslor samt känna igen och beakta andras känslor.

 • Empati som är en viktig färdighet i växelverkan med andra människor bygger på känslomässiga färdigheter.
 • I mänskliga relationer är det viktigt att känna igen dina gränser, vilket också kräver känslomässiga färdigheter.
 • Kan du berätta för dina närstående att de är viktiga för dig?
 • När har du senast frågat en kompis hur hen mår och koncentrerat dig på att lyssna på svaret?
 • Vad gör du om du hamnar i en svår situation i en mänsklig relation?

Läs mer: Mielenterveysseura – Vuorovaikutustaitoja voi oppia (på finska)

 

2. klara av känslostormar

tunnemyrsky


Det blir lättare att hantera dina känslor när du lär dig känna igen och förstå dem. Känslor är som budbärare som försöker berätta något för dig – bara du lyssnar.

 • Förmåga att lugna sig själv och visa medlidande mot sig själv hjälper dig klara av svåra känslor.
 • Har du ”förbjudna” känslor som du inte vill kännas vid? Vilka följder har kvävande av dessa känslor?
 • Kan du tillåta dig själv att ha alla slags känslor och tänka att de är en del av livet?
 • Kan du lita på att alla känslor är övergående och att du inte alltid behöver göra något åt dem?

Läs mer: Lyssna på dina känslor (Nyyti Ry)

 

3. förbättra studieförmågan

opiskelu

 

Studier orsakar ibland svåra känslor som kan hindra framskridandet av studierna om du inte kan hantera dessa känslor. Känslomässiga färdigheter hjälper dig klara av sådana situationer.

 • Människor ogillar i allmänhet situationer som väcker osäkerhet, rädsla och spänning samt ställer som känns alltför höga. Känslomässiga färdigheter hjälper dig beakta dessa psykiska hinder och hantera dem så att de inte påverkar dina handlingar.
 • Vad gör du om studierna inte går bra?
 • Kan du känna igen vilka situationer i studierna som är svåra för dig och varför du känner så?
 • Hur hanterar du stress?

Läs mer: Studiekompetens (Aalto-universitetet)

 

4. ta hand om ditt välbefinnande

hyvinvointi

 

Känslor ger viktiga signaler om var dina gränser går, vad du tycker om och vad som inte är bra för dig.

 • Människans kropp och själ är tätt sammankopplade. Dina tankar och ditt psykiska mående påverkar också ditt fysiska tillstånd. Känslor visar sig alltså också som fysiska reaktioner.
 • Med hjälp av känslomässiga färdigheter kan du återställa balansen i kropp och själ också när du genomgår starka känslor.
 • Kan du känna igen var dina gränser går? Kan du vid behov säga nej?
 • Var i kroppen känns olika känslor?
 • Vad får dig att må bättre? Vad tär på dina resurser?

Läs mer: Mielenterveystalo – Työkaluja mielen hyvinvointiin (på finska)

 

5. bygga det liv du vill leva

majakka

 

För att kunna leva ett sådant liv du vill måste du veta vilka dina värden är.

 • Känslor och värden hänger ihop på två sätt: å ena sidan ger de riktlinjer för livet och berättar vad du värdesätter, å andra sidan kan de hindra handlingar som följer dessa värden. Känslomässiga färdigheter hjälper dig lära dig känna igen vilka känslor som hjälper dig uppnå det liv du vill leva och vilka känslor som för dig i fel riktning.
 • Vet du vilka dina värden är?
 • Hur kan du leva enligt dina värden?
 • Känner du igen känslor som kan förhindra eller bromsa upp resan mot det liv du vill leva?

Läs mer: Oivamieli – Arvot ja valinnat (på finska)

 suomifinland100

Här kan du ladda ner "Tala så lyssnar jag" pdf-affischer på svenska, finska eller engelska:

Talk, I will listen

Puhu niin kuuntelen

Tala så lyssnar jag