Hälsoundersökning för högskolestuderande 2016

Studenternas hälsovårdsstiftelse har producerat forskningsdata om högskolestuderandenas hälsa sedan år 2000. I undersökningen som nu genomfördes för femte gången gjordes en omfattande kartläggning av studerandenas fysiska, psykiska och sociala hälsotillstånd, samt deras hälsobeteende och faktorer förknippade med dem såsom sociala relationer, studier och utkomst samt anlitande av hälsovårdstjänster. Specialteman i undersökningen var upplevelser av mobbning, kränkande beteende och våld, stillasittande, sexuell inriktning, användning av mobilapplikationer med anknytning till hälsa, samordning av studier och familjeliv samt tandgnissling.

Behovet av aktuell vetenskaplig information är särskilt viktig med tanke på den pågående social- och hälsovårdsreformen, som även påverkar ordnandet av hälsovårdstjänster för högskolestuderande.

Hela undersökningen 2016 finns här (på finska).

Pressmeddelandet om undersökningen finns här.

Läs om Trender inom studenthälsan 2000–2016 (på finska).

Högskolestuderandes hälsoundersökning är en del av Finland-100 programmet år 2017.

KOTT2016