Rusmedel och studentkultur

Det är lättare att dricka än att stämplas

Alkoholkonsumtion är naturligtvis vars och ens ensak – eller?

Ja, om man inte alltid var tvungen att förklara varför man inte dricker.
Ja, om det serverades alkoholfria drycker.
Ja, om alkoholkonsumtion inte spelade en så central roll i studentlivet.

Studentgemenskaperna har stor inverkan på de studerandes alkoholkonsumtion.

Det sociala trycket att dricka alkohol är starkt särskilt bland män. "Senast när gänget börjar bli berusat börjar de truga på mig sprit eller öl."

Nya studerande socialiseras effektivt in i studentgemenskapens alkoholkultur redan under det första studieåret. Bland män är skillnaderna i alkoholkonsumtion mellan olika fakulteter stora. Många upplever att de blir tvungna att konsumera mera alkohol än de själva skulle vilja.

Men det finns också mycket fritidsverksamhet för studerande där alkohol spelar en mindre roll.

Förändring i luften

Studerandes alkoholkonsumtion har inte längre ökat, utan en liten minskning har skett. En kulturförändring när det gäller inställningen till alkoholkonsumtion syns redan i studentvärlden. Studentkårerna och underlydande föreningar är de viktigaste påverkarna när nya verksamhetsmodeller skapas. SHVS stödjer detta arbete.

10 personliga frågor om socialt ansvar och alkohol


Nyyti ordnar rusmedelsfria chillkvällar


Universitetens rusmedelsprogram
(på finska)


SHVS deltar i det nationella Alkoholprogrammet 2012-2015


SHVS:s utbilding 2012:
Päihteet, mieli ja opiskelijakulttuurit 2012. Tullaan viisaammiksi näin?


Bile-opas


Holittomat - alkoholittomia juomaohjeita


Alkoholia turvallisesti -affschserie


Päihteet ja suunterveys -affserie