Samhällshälsa

Hälsofrämjande i skolgemenskaperna är ett teamarbete där SHVS, universiteten och studentkårerna är de viktigaste aktörerna. Välfungerande samarbetsgrupper och -nätverk är i nyckelställning.

SHVS fungerar som sakkunnig inom verksamheten för främjande av studieförmågan.

 

SHVS som hälsofrämjande

   

Universiteten

   
           
   

Samarbets-grupper och nätverk

   
       
           
   

Studentkårerna 

   
       
 

Viktiga aktörer vid främjandet av hälsa och välfärd bland studerande är tillhandahållarna av studentmåltider, student-bostadsstiftelserna och församlingarnas arbete bland studerande.