P-Piller

Hur fungerar p-piller? |Biverkningar| Faktorer som påverkar p-pillrens preventiva effekt | Annat att beakta| För vem är kombinationspiller inte lämpliga? | Om jag glömmer att ta ett p-piller|

Hur fungerar p-piller?

Kombinationspiller innehåller både östrogen och progestin (gulkroppshormon). Pillrens effekt baserar sig på att de effektivt hindrar äggcellen från att mogna och lossna från äggstocken. Därför sker ingen befruktning. Dessa effekter är inte bestående och kroppen återgår till att fungera som förut när du slutar ta p-pillren. Den första naturliga menstruationscykeln genast efter att du slutat ta p-pillren är fertil på normalt sätt och en graviditet kan tryggt börja - inga särskilda karenstider eller pauser behövs efter att du slutat ta pillren.

Biverkningar

När du använder p-piller, kan huvudvärk, humörsvängningar eller spänningar i brösten ibland förekomma. Också förändringar i vikten eller sexlusten kan förekomma. Dessa symtom är vanligare när du börjar använda pillren och avtar vanligen inom några månader. Illamående är sällsynt, men om det trots allt förekommer, är det bra att ta pillret genast efter en måltid. Du kan också ta pillret på kvällen, då den högsta koncentrationen av läkemedlet (hormonerna) infaller på natten och illamåendet uteblir. Hos en liten del av användarna orsakar p-pillren högt blodtryck. Då är det inte tryggt att fortsätta använda pillren. Därför mäts blodtrycket varje år i samband med att e-pillerreceptet förnyas.

Kombinationspiller förknippas med en något ökad risk för en blodpropp i benet. Trots denna risk och den ännu osannolikare risken för artärblodpropp, är användningen av p-piller mycket tryggt för unga och friska kvinnor som har normal kroppsvikt och inte röker.

Det finns flera olika typer av p-piller som innehåller olika mängder östrogen och olika typer av östrogen- och progestinföreningar. Olika p-piller kan ha olika individuella effekter, så det lönar sig att vid behov byta produkt. Pauser i användningen av p-piller, p-plåster eller p-ring rekommenderas inte, eftersom den låga risken för blodproppar som associeras med dessa produkter har konstaterats vara högst under de först tre månaderna även efter att användningen inleds på nytt.

Genombrotts- eller stänkblödningar:

Ibland kan det förekomma blodig extra blödning (genombrotts- eller stänkblödning) trots att du tar pillren regelbundet. Detta är särskilt vanligt under de första månaderna av användningen. Liten blödning är inget att oroa sig över. Du kan fortsätta ta pillren som vanligt. Om blödningen pågår längre än i en vecka, om den är smärtsam eller om den är lika riklig som en menstruationsblödning, ska du kontakta din läkare.

Utebliven menstruation under p-pilleranvändning:

Blödningarna blir ofta knappare och kan t.o.m. utebli helt. Den första gången blödningarna uteblir är det klokt att göra ett graviditetstest. När du uteslutit en eventuell graviditet kan du fortsätta ta pillren normalt efter en mellanvecka på sju dagar. Kontakta din läkare om inga blödningar förekommit under fyra månader.

Faktorer som påverkar p-pillrens preventiva effekt

Vissa läkemedel, särskilt vissa epilepsimediciner, antibiotika och koltabletter, kan försämra p-pillrens effekt. Om naturpreparat vet man att åtminstone produkter som innehåller Johannesörtextrakt kan försämra effekten av p-piller betydligt. För de flesta naturpreparaten finns tyvärr inga forskningsdata om samverkningar med läkemedel.

Om du ordineras en antibiotikakur, kom ihåg att berätta för läkaren att du tar p-piller. De flesta antibiotika kan användas tillsammans med p-piller utan risk för nedsatt skydd mot graviditet. Om antibiotikakuren däremot orsakar vattnig diarré eller kräkningar som biverkning, kan upptaget av p-pillren från magtarmkanalen till blodcirkulationen störas, och då finns det en risk för nedsatt skydd mot graviditet, se nästa avsnitt.

Kräkning och diarré kan minska p-pillrets effekt:

Om du drabbas av kräkning eller diarré inom fyra timmar från att du tagit p-pillret är det möjligt att hormonerna som pillret innehåller inte har hunnit sugas upp i kroppen. Fortsätt i alla fall att ta pillren som vanligt, men använd samtidigt något annat preventivmedel (kondom) tills menstruationen börjar.

Annat att beakta

Hos p-pilleranvändare förekommer mindre myom, endometrios och äggstockscystor än hos icke-användare. Också risken för bäckeninflammation är lägre hos p-pilleranvändare.

Man har försökt utreda inverkan av p-piller på bröstcancerrisken, eftersom det är känt att långvarig hormonbehandling under klimakteriet ökar risken för bröstcancer. Enligt den information som för närvande, finns tillgänglig har man inte entydigt kunnat påvisa att p-piller skulle öka risken för bröstcancer, men kvinnor som har haft bröstcancer rekommenderas inte kombinationspiller.

Fertiliteten återgår till det normala efter att du slutar ta p-piller, men ökad ålder minskar fertiliteten. Om du använder preventivmedel länge - oberoende av metod - och flyttar tidpunkten för att få barn lång över 30-årsåldern, blir det "svårare" att bli gravid på grund av att fertiliteten minskar med åldern.

Om jag glömmer att ta ett p-piller

Om det har gått mindre än 12 timmar sedan du glömde tabletten, är skyddet mot graviditet inte nedsatt. Ta det glömda tabletten genast när du kommer ihåg och de följande tabletterna vid den vanliga tidpunkten.
Om det har gått mer än 12 timmar sedan du glömde tabletten, kan skyddet mot graviditet vara nedsatt.

Anvisningarna nedan gäller när du har glömt en tablett. Om du har glömt fler än en tablett, är det bra att rådfråga SHVS:s hälsovårdare eller den egna hälsovårdscentralen.

1:a veckan

Ta den glömda tabletten genast när du kommer ihåg, även om du då tar två tabletter samtidigt. Ta de följande tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Dessutom ska du använda kondom under de följande 7-9 dagarna (beroende på p-pillermärke). Om du har haft samlag inom 7 dagar före du glömde tabletten, är graviditet möjligt. Risken för graviditet är desto större ju flera tabletter du har glömt och ju närmare den regelbundna mellanveckan tabletterna är.

2:a veckan

Ta den glömda tabletten genast när du kommer ihåg, även om du då tar två tabletter samtidigt. Ta de följande tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Om du har tagit tabletterna regelbundet enligt anvisningarna i 7 dagar före den första glömda tabletten, behövs inget extra preventivmedel. I annat fall ska du använda kondom i 7-9 dagar (beroende på p-pillermärke).

3:e veckan

Om du glömmer en tablett kan du handla på två olika sätt:

  • 1. Ta den glömda tabletten genast när du kommer ihåg, även om du då tar två tabletter samtidigt. Ta de följande tabletterna vid den vanliga tidpunkten. Börja nästa tablettkarta genast när den aktuella tablettkartans tabletter tar slut, så att det inte blir någon paus mellan tablettkartorna. Du får sannolikt ingen bortfallsblödning innan den nya tablettkartan tar slut, men du kan få stänk- eller genombrottsblödning medan du tar tabletterna.
  • 2. Du kan också sluta ta tabletter från den aktuella tablettkartan och börja en mellanvecka på 7 dagar. Mellanveckan omfattar de dagar då du glömt att ta tabletterna. Börja ta tabletter från den nya tablettkartan efter mellanveckan på 7 dagar.

Om du har glömt flera tabletter och inte får någon bortfallsblödning under den första normala mellanveckan, måste du beakta möjligheten att du är gravid.

För vem är kombinationspiller inte lämpliga?

P-piller är inget bra alternativ för rökare och lämpar sig i vissa fall inte alls. Rökare över 35 år ska inte alls använda kombinationspiller, eftersom rökning signifikant ökar risken för biverkningar i hjärtat och blodkärlen som p-piller medför.

P-piller rekommenderas inte för kvinnor med betydande övervikt (BMI > 35 kg/m2).

Enligt den information som för närvarande finns tillgänglig rekommenderas inte p-piller för kvinnor som har migrän med aura. Migrän utan aura är däremot inte ett hinder för användning av kombinationspiller för kvinnor under 35 år.

Förutom situationerna som nämns ovan finns det vissa bakomliggande sjukdomar och situationer, där p-piller inte rekommenderas. Detta omfattar tidigare blodpropp i en ven eller artär, blodtrycksjukdom, diabetes med blodkärlskomplikationer och aktiv leversjukdom.

Eftersom p-piller inte är lämpliga för alla, fattas beslutet om att börja använda p-piller vanligen på en läkarmottagning.

Informationskällor: 
Terveysportti-Duodecim

Artikeln skrevs av:
Allmänläkare Johanna Castrén, granskning SI och SV 21.1.2013

Mera information om p-piller:
Duodecim, Terveyskirjasto > Ehkäisypillerit (på finska)


Nyckelord: P-piller, Preventivmedel