Allmänt om preventivmedel

Varje kvinna och man har rätt till tillförlitlig graviditetsprevention när en graviditet är oönskad. När de preventivmedel som finns idag används korrekt, möjliggör de tillförlitlig graviditetsprevention. När det gäller förebyggande av könssjukdomar är kondom ett oersättligt preventivmedel, men vid graviditetsprevention har kondom sämre effekt än hormonella preventivmedel eller spiral. Valet av preventivmetod är individuellt. Dina egna och din partners önskemål, i bland inställningar, livssituationer, hurdant och hur regelbundet behovet av preventivmedel är, den egna tidigare och nuvarande hälsan och rökning påverkar valet. När du väljer preventivmedel är det viktigt att ha tillgång till tillräcklig information om olika metoder och vägledning i hur de används. Motivationen till att använda preventivmedel är säkerligen högst när du själv och din partner godkänner metoden. Läkarens uppgift är att se till att metoden är lämplig och säker med tanke på kvinnans hälsa. Vid behov kan du besöka hälsovårdar- eller läkarmottagningen för att diskutera preventivmedel också tillsammans med din partner.

Hormonella preventivmedel är ett bra alternativ för friska, unga kvinnor som inte fött barn. De hormonella kombinationspreventivmedlen omfattar p-piller, p-plåster och p-ring som innehåller både östrogen och gulkroppshormon (progestin). Minipiller, p-stavar och hormonspiraler innehåller enbart gulkroppshormon och kallas progestinpreventivmedel. Hormonella kombinationspreventivmedel har funnits i över 50 år och har blivit den primära preventivmetoden särskilt för kvinnor som inte fött barn. När dessa preventivmedel används korrekt är skyddet mot graviditet tillförlitligt och menstruationsblödningarna blir regelbundna och kan regleras. Hormonella kombinationspreventivmedel kan också användas för behandling av t.ex. riklig menstruationsblödning, mensvärk, polycystiskt ovarialsyndrom, endometrios och akne. Hormonella preventivmedel är mediciner och därför ansvarar en läkare för användningen och uppföljningen. Alla unga kvinnor kan dock inte använda hormonella preventivmedel av hälsoskäl. Det är också möjligt att användningen av p-piller måste avbrytas på grund av biverkningar eller förändringar i hälsotillståndet under användningen av preventivmedlet. Det är viktigt att användningen av hormonella preventivmedel följs upp i ett öppet och förtroendeingivande förhållande med hälsovårdspersonalen.

Progestinpreventivmedel kan ofta användas även när hälsoskäl hindrar användningen av hormonella kombinationspreventivmedel. Menstruationsblödningarna kan inte regleras med progestinpreventivmedel, utan vid användning av minipiller eller p-stav kommer blödningarna individuellt. Menstruationsblödningarna kan också utebli, vilket inte är farligt för hälsan och betyder inte heller att skyddet mot graviditet skulle minska, utan snarare tvärtom. Under användningen av hormonspiral blir menstruationsblödningarna vanligen betydligt knappare, och hos en stor del kvinnor uteblir de helt. Användningen av spiral har ökat också bland kvinnor som inte fött barn, och flera läkemedelsprövningar har visat att hormonspiralen är ett lämpligt preventivmedel för dessa patienter. Risken för bäckeninflammation vid användningen av spiral har visat sig mindre än man trott, då inflammationsrisken framför allt beror på användarens sexuella vanor och inte på preventivmetoden. Kvinnor som inte fött barn kan använda spiral, om livmodern har normal struktur och är tillräckligt stor för en spiral. Dessutom ska kvinnan ha regelbundet behov av preventivmedel helst i ett fast förhållande. Användningstiden för både koppar- och hormonspiral är fem år. Betydelsen av kopparspiralen ökar särskilt när kvinnan vill ha en icke-hormonell preventivmetod av hälsoskäl eller andra orsaker.

Läs mera: Jälkiehkäisy (kaypahoito.fi) (på finska)

Artikeln skrevs av
SV 21.1.2013


Relaterade artiklar

Nyckelord: P-piller, Preventivmedel, Gynekologi