Progestinpreventivmedel

Progestinpreventivmedel kan ofta användas också när hälsoskäl hindrar användningen av hormonella kombinationspreventivmedel. Preventivmedel som baserar sig på gulkroppshormon är minipiller, p-stav och hormonspiral.

Minipiller tas dagligen helst samma tid varje dag, vilket är viktigt för att graviditetspreventionen ska vara tillförlitlig och blödningarna regelbundna. Menstruationsblödningarna kan inte regleras med progestinpreventivmedel, utan vid användning av minipiller eller p-stav kommer blödningarna individuellt. Menstruationsblödningarna kan också utebli, vilket inte är farligt för hälsan och betyder inte heller att skyddet mot graviditet skulle minska, utan snarare tvärtom. Minipillrens preventiva effekt baserar sig främst på att livmoderhalssekretet blir ogenomträngligt för spermier. Gulkroppshormonets preventiva effekt baserar sig delvis också på att hormonet hindar äggcellen från att mogna och lossna från äggstocken. Minipiller kan också användas för behandling av endometrios.

En p-stav är en biologiskt icke-nedbrytbar stav som sätts under huden i överarmen och som frigör gulkroppshormon. Skyddet mot graviditet varar i 3-5 år beroende på produkten. Innan p-staven anläggs, rekommenderas det att det aktuella gulkroppshormonets lämplighet har kontrollerats med minipiller först. Förekomsten av blödningar under användningen av p-stav kan dock inte förutses på detta sätt.

Från en hormonspiral sugs gulkroppshormonet upp via livmoderhålans slemhinna. Under användningen av hormonspiral blir menstruationsblödningarna vanligen betydligt knappare, och hos en stor del av användarna uteblir de helt. Hormonspiraler skyddar mycket effektivt mot graviditet och utgör också en bra behandlingsmetod vid rikliga blödningar och mensvärk. En hormonspiral kan också användas för behandling av endometrios.

Kvinnor som inte fött barn kan använda spiral, om livmodern har normal struktur och är tillräckligt stor för en spiral. Dessutom ska kvinnan ha regelbundet behov av preventivmedel helst i ett fast förhållande. Användningstiden för en hormonspiral är fem år.

Progestinpreventivmedel kan även användas under amning.

Artikeln skrevs av:
SV och SI 21.1.2013

Mera information om progestinpreventivmedel:
Duodecim, Terveyskirjasto > Minipillerit ja muut pelkkää progestiinia sisältävät ehkäisymenetelmät (på finska)


Relaterade artiklar

Nyckelord: P-piller, Preventivmedel, Progestinpreventivmedel, Minipiller