Preventivplåster

En ny preventivmetod – preventivplåster som doseras via huden

Vad är ett preventivplåster? |För vem lämpar sig preventivplåstret? | Var och hur fäster man plåstret? | Hur använder man preventivplåstret? | Vanliga frågor och svar om användning av preventivplåster

 

Vad är ett preventivplåster?

Preventivplåstret är ett preventivmedel som doseras en gång i veckan via huden. Preventivplåstret innehåller samma hormoner som kombinationspreventivtabletter (p-piller). Det är ett tunt, hudfärgat och böjligt fyrkantigt plåster (storlek cirka 4,5 x 4,5 centimeter) som fästs på huden. Plåstrets byts ut en gång i veckan och efter tre plåsterveckor håller man en veckas paus (tömningsblödning).

Preventivplåstret innehåller två hormoner, etinylestradiol (estrogen) och norelgestromin, som är den aktiva metaboliten i norgestimat (gulkroppshormon, progesteron) Den mängd hormon som frigörs från plåstret dagligen är 20 ug etinylestradiol och 150 ug norelgestromin. Precis som med p-piller och preventivring baserar sig plåstrets preventiveffekt på att det förhindrar äggcellens tillväxt och lossande.

För vem lämpar sig preventivplåstret?

I princip lämpar sig preventivplåstret för en kvinna som vill använda hormonella preventivmedel och som inte har några kända kontradiktioner mot användning av p-piller (t.ex. högt blodtryck, tendens till blodpropp i vener, rökning och högre ålder än 35 år o.s.v.). Preventivplåstret är ett parallellt alternativ till p-piller och preventivring, användaren väljer själv vilken metod hon helst använder (givetvis tagande kontradiktioner i beaktning). Det lönar sig att diskutera vilken av preventivmetoderna som passar dig med din egen hälsovårdare eller läkare.

Var och hur fäster man plåstret?

Preventivplåstret fästs på ren, torr, hel och hårfri hud. Plåstret kan sättas fast på skinkan, magen, överarmens yttersida eller överryggen (inte på området kring brösten!) Det är skäl att fästa plåstret på ett ställe där inga spända kläder kommer åt att skava. Varje efterföljande plåster fästs på ett annat ställe än det föregående plåstret (men det går bra att fästa det på samma anatomiska område) Hudkräm, smink, puder eller annat som kan försämra plåstrets fästning på huden får inte användas på det område där man placerar plåstret. Man fäster plåstret genom att trycka det kraftigt mot huden i ungefär 20-30 sekunder, så att kanterna fäster ordentligt. Man kan dagligen kontrollera att plåstret sitter fast.

Hur använder man preventivplåstret?

 

Ett plåster används i en veckas tid (7 dagar), varefter man avlägsnar det och sätter på ett nytt plåster (på ett annat ställe än det föregående). Plåstren används i tre veckor och den fjärde veckan är en plåsterfri pausvecka. Mensen börjar under pausveckan. Det är viktigt att pausveckan aldrig är längre än 7 plåsterfria dagar. Vecka 1 för följande plåsterperiod börjar på nytt samma veckodag.

Vanliga frågor och svar om användning av preventivplåster

Hur effektivt är preventivplåstret?
Rätt använt är plåstret lika effektivt som andra hormonella preventivmedel

Kan man flytta på mensen med preventivplåster? 
Det kan man. När du vill flytta på mensen håller du inte pausvecka, utan fortsätter genom att sätta på ett nytt plåster på bytesdagen. Genom- eller droppblödningar kan förekomma. När du har använt plåstret i sammanlagt 6 veckor ska du hålla en plåsterfri 7-dagarsperiod (en vecka), då tömningsblödningen kommer.

Vad händer om preventivplåstret lossar helt eller delvis?
Preventivplåstret fäster bra på huden, bara man sätter på det på rätt sätt. I undersökningar har man använt över 70 000 plåster och < 3 % lossnade delvis och < 2 % helt. Ifall plåstret lossnar delvis eller helt före dagen man ska byta plåster, och det inte fäster sig igen när man trycker, får man inte tillräckligt hormoner. Gör så här ifall plåstret lossnat delvis:

  • Ifall ditt plåster har varit helt eller delvis lösgjort mindre än 24 timmar, byt till ett nytt Ytterligare prevention behövs inte, och dagen plåstret ska bytas förändras inte.
  • Ifall ditt plåster har varit helt eller delvis lösgjort mer än 24 timmar, eller ifall du är osäker på tiden, byt till ett nytt plåster och börja perioden på nytt för att undvika graviditet. Det här kommer att bli den nya dagen för plåsterbyte och ytterligare preventivmedel (kondom) måste användas under den första veckan. Samtidigt flyttas din pausvecka framåt.

Vad händer ifall man glömmer att byta preventivplåster?

A) Ifall bytandet av periodens första plåster har fördröjts med mer än 1 dygn (> 24 timmar)
-Du måste använda ytterligare preventivmedel (kondom) under den första veckan. Fäst den nya periodens första plåster så fort du kommer ihåg det (det här kommer att vara den nya dag 1 och den nya dagen för att byta plåster). B) Om du glömmer att byta plåster under den andra eller tredje användningsveckan
- Ifall fästandet av plåstret försenas med 1-2 dygn, byt genast ut det använda plåstret mot ett nytt.
Byt plåstret på normalt sätt nästa gång det är dags att byta plåster.

Inget extra preventivmedel behövs. Ifall fästande av plåstret fördröjs med 2 dygn (över 48timmar)
Byt ut det använda plåstret mot ett nytt så fort du kommer ihåg det och inled en ny fyra veckors period med det. Den här dagen kommer att bli den nya bytesdagen för plåstret. Använd extra preventivmedel (kondom) under den första veckan.


Artikeln skrevs av
Med.dr., ansvarig läkare Ulla Ågren

Sökord enligt ämnesområde
gynekologia


Nyckelord: Preventivplåster