Hälsokunskap och välfärdsarbete

SHVS verkar för att främja de studerandes hälsa, välfärd och studieförmåga och förbättra studieförutsättningarna. Målgrupper är dels enskilda studerande, dels skolgemenskaperna och studiemiljöerna.

SHVS producerar och sprider hälsokunskap och fungerar som sakkunnig i frågor som rör studerandes hälsa och välfärd.

Verksamheten styrs av stiftelsens anvisning. Hälsofrämjande verksamhet – principer och handlingssätt.

 

MODELL FÖR STUDIEFÖRMÅGAN 

som grund för välfärdsarbetet.

 


Forskning och publikationer

SHVS:s forskningsverksamhet producerar tillförlitlig information om frågor som rör de studerandes hälsa. På det sättet kan vi utveckla våra tjänster inom både hälsofrämjande och sjukvård.