Hoppa till verktygsfältet

Under coronapandemin som började 2020 bör förkylning behandlas annorlunda än vanligt. Man kan inte avgöra enbart utifrån symtomen om orsaken till luftvägsinflammation är coronavirus. Coronaviruset orsakar en plötslig luftvägsinfektion. Sjukdomen kan variera från nästan asymptomatisk till svår. Symtomen kan också variera när sjukdomen fortskrider. Under en coronavirus-pandemi, följ regionala riktlinjer för skydd, ansökan om ett coronavirustest och andra sjukdomsrelaterade frågor. Aktuella instruktioner finns på THL:s hemsida: Aktuella nyheter om coronaviruset – THL

Luftvägsinfektioner orsakas vanligen av virus och börjar med ont i halsen, snuva och hosta. Det kan också förekomma huvudvärk, muskelvärk eller lindrig feber. En virusinfektion kräver inte mikrob- eller antibiotikabehandling. Spridning av infektioner kan förebyggas med god handhygien och genom att hosta i en näsduk eller ärmen.

Vanligtvis varar symtomen på luftvägsinfektioner i ungefär en vecka, men hostan kan pågå i flera veckor. Vid behandling av patienter med hosta och snuva är målet att lindra patientens nästäppa, lösa upp slem och lindra rethostan. En patient med feber kan vanligen uppfölja tillståndet hemma i tre dagar om inga allvarliga symtom uppkommer. Om patienten har hosta och snuva utan feber, uppföljs tillståndet i 2–3 veckor. En infektion kan leda till utveckling av en funktionell stämbandsblockering. Det är fråga om en störning som kännetecknas av vinande eller pipande ljud vid inandning och blockering av luftflödet, och tillståndet är vanligare hos kvinnor än hos män. 

Vid behov ska den insjuknade vila.  Sjukskrivning endast för att förebygga smitta behövs inte, dock under pandemin följs dess egna riktlinjer för karantän och isolering.

Egenvård

Sjuka ska inte motionera och därför rekommenderas en konditionsträningspaus på minst 3–5 dagar. Dessutom är det bra att undvika att prata om rösten är hes. Viskande anstränger stämbanden mera än att tala med låg röst. Du kan försöka lindra luftvägssymtomen genom upprepad kortvarig ånginandning.

Lindring av nästäppa

 • Frisk, sval och fuktig inomhusluft, vid behov luftfuktare
 • Höjning av sängens huvudända
 • Fuktande av torra slemhinnor med hjälp av näskanna enligt anvisningar

Upplösning av slem

 • Ånginandning
 • Honung, eukalyptusolja eller annan vätska som fuktar svalget och struphuvudet lindrar symtomen. 
 • Hostande är viktigare än slemupplösande hostmediciner vars effekt inte bevisats.
 • Rökstopp 
 • Det finns inga bevis på effekten av fuktande eller sköljning med saltvatten, men en del upplever att det är till nytta. 

Läkemedelsbehandling

Nässprayer och andra läkemedel som hjälper mot snuva

Hostmediciner

 • Kom ihåg att effekten av hostmediciner är begränsad. De är inte till nytta vid hosta som pågått i mindre än tre veckor. Däremot kan de orsaka huvudvärk, illamående och trötthet.
 • Dextrometorfan och andra läkemedel som förebygger rethosta kan vid behov tas inför natten.
 • Receptbelagda hostmediciner är inte mer effektiva än receptfria. 

Paracetamol

 • Paracetamol kan användas för att behandla muskelvärk och huvudvärk som beror på feber, men det lindrar inte halsont, sjukdomskänsla, rinnande näsa eller hosta. 
 • Paracetamol passar också astmapatienter.
 • Personer med astma kan effektivisera sin astmabehandling enligt anvisningar när de är sjuka.

C-vitamin

 • Höga C-vitamindoser verkar inte förebygga förkylning i normalbefolkningen, men regelbundet intag av C-vitamin har ansetts kunna förkorta sjukdomsförloppet och minska svårighetsgraden.
 • Höga doser av C-vitamin kan vara till nytta vid förebyggande av förkylning hos personer som utövar långvariga och ansträngande idrottsgrenar eller vistas i kalla temperaturer.

När behövs behandling?

 • Under coronaviruspandemin, följ instruktionerna för att ansöka om ett coronavirustest.
 • Om en övre luftvägsinfektion hos en vuxen förknippas med hög feber, kraftig trötthet, andningssvårigheter eller andnöd med mycket tung andning.
 • Om en sjukdom som tydligt varit på bättringsvägen återkommer inom några veckor, då det kan vara fråga om en följdsjukdom som beror på en bakterie.
 • Om du har kraftig öronvärk.
 • Om du har tryckkänsla och smärta i bihålorna som fortsätter i över två veckor.
 • Om du har en stickande känsla i lungorna eller hög feber.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / Januari 2022

Dina tjänster