Fakturering

SHVS skickar ut fakturor per post eller om e-faktura. Fakturor skickas till Netposti om du har Netposti-tjänsten i bruk. Fakturor skickas på nästa vardag efter mottagningsbesöket.

För att få e-fakturor måste du ingå ett avtal om e-faktura med SHVS i din nätbank. Du kan göra detta efter att du har fått en pappersräkning. När du har ingått ett avtal om e-faktura får du räkningarna direkt till din nätbank, vilket gör det snabbt och enkelt för dig att betala SHVS.

Om du inte vill ingå ett avtal om e-faktura får du pappersräkningar per post. 

Tidigare kunde studerande få PDF-fakturor till sina Medborgarkonton, men nu ersätter e-faktura detta alternativ. PDF-fakturor används inte längre.

Obs. SHVS överför obetalda fakturor till indrivningsföretaget  Visma Financial Solutions för indrivning. Kostnaderna för indrivningen betalas av klienten.


Begäran om rättelse av en faktura eller betalningspåminnelse

Om du har något att anmärka om en faktura eller betalningspåminnelse, kan du kontakta oss på sidan

Begäran om rättelse av en faktura.

Om du har fått en betalningspåminnelse om en faktura som du tycker att du redan betalt, kontrollera följande innan du kontaktar SHVS:

  1. Har du betalt fakturan med rätt referensnummer?
  2. Har du betalt fakturan till rätt bankkonto?
  3. Har du betalt fakturan med rätt belopp?
Kontrollera att dina kontaktuppgifter i SHVS:s system är uppdaterade. Du kan ändra dina kontaktuppgifter i Self-tjänsten.