Ta i bruk e-faktura!

 

För att få e-fakturor måste du ingå ett avtal om e-faktura med SHVS i din nätbank. Du kan göra detta efter att du har fått en pappersräkning. När du har ingått ett avtal om e-faktura får du räkningarna direkt till din nätbank, vilket gör det snabbt och enkelt för dig att betala SHVS.

E-fakturor är ett behändigt, snabbt och miljövänligt alternativ:

  • fakturorna kommer fram snabbt
  • fakturorna kommer fram även om du har flyttat (adressuppgifterna hos SHVS uppdateras inte automatiskt via befolkningsregistret)
  • uppgifterna på fakturorna är alltid rätt (mottagarens kontonummer, slutsumma och referensnummer)
  • fakturor blir inte obetalda i misstag
  • fakturor försvinner inte
  • fakturorna arkiveras i ditt nätbanksarkiv
  • e-fakturor är miljövänliga (koldioxidavtrycket av en e-faktura är upp till 70 % mindre än avtrycket av en pappersfaktura)
  • e-fakturor sparar också pengar (att skicka pappersfakturor kostar SHVS lika mycket per år som lönen för två hälsovårdare med lönebikostnader).