Avgiftsbelagda tjänster

Förutom behandlingen omfattar besökstiden även sparande av patientdokument och förberedelser för nästa patient.

Besök hos specialistläkare
(gäller inte besök hos psykiater)

24 €  
Besök hos tandläkare/specialtandläkare
över 10 min - högst 20 min
18 €  
     
Besök hos tandläkare/specialtandläkare
över 20 min - högst 40 min
26 €  
     
Besök hos tandläkare/specialtandläkare
över 40 min
32 €  
     
Besök som inte avbokats 35 €  

 Avgiftsbelagda intyg och utlåtanden


Observera att

Patienter som SHVS remitterar till specialistvård måste själv betala de poliklinikavgifter inom specialistvården som detta medför. Studenten också betalar tandvårdens tekniska laboratoriekostnader.

Förutom behandlingen omfattar besökstiden även sparande av patientdokument och förberedelser för nästa patient.

Du kan inte ansöka om Fpa-ersättning för SHVS:s vårdavgift.

Bokningsavgift för tider som avbokas eller flyttas för sent

Meddela alltid i god tid om du har bokat tid och får förhinder. Då kan någon få din tid och vårdköerna förkortas.

  • För oanvända mottagningstider debiteras en bokningsavgift på 35 euro. Denna praxis gäller alla bokningar förutom laboratorietider.
  • Tider måste avbokas eller flyttas senast ett dygn (24 timmar) före mottagningstiden. För tider som avbokas eller flyttas senare debiteras en bokningsavgift på 35 euro. Denna praxis gäller alla mottagningsbesök förutom laboratoriebokningar och gruppbehandlingsbesök.
  • Bokade tider kan ändras i Self-tjänsten. När en bokad tid avbokas eller flyttas för sent, informerar systemet användaren om bokningsavgiften som debiteras.
  • Påminnelser om bokade tider skickas i fortsättningen per textmeddelande två dygn (48 h) före tiden till dem som har beställt informeringstjänsten. Systemet skickar inga påminnelser om flyttade tider. Eventuella störningar eller andra ändringar i informeringstjänsten påverkar inte avgiftspraxis som beskrivs ovan. Vill du få en påminnelse om tiden du bokat? Aktivera funktionen i Self-tjänsten >
SHVS skickar ut fakturor per post eller om e-faktura. Fakturor skickas på nästa vardag efter mottagningsbesöket. 

Läs mera om fakturering