Hoppa till verktygsfältet

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.5.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

I munhälsovården har vårdgarantin överskridits i enskilda fall totalt 11: 1 SHVS Mellersta, 6 SHVS Syd, 3 SHVS Öst, 1 SHVS Väst. I andra avseenden vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 30.4.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

I munhälsovården har vårdgarantin överskridits i enskilda fall totalt 8: 4 SHVS Mellersta, 1 SHVS Syd, 3 SHVS Öst. I andra avseenden vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.3.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 28.2.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.1.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.12.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.11.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.10.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Hoitotakuun toteutuminen 30.09.2020

Hoidontarpeen arviointi (3 päivää) toteutuu hoitotakuun mukaisesti kaikissa terveyspalveluyksiköissä.

Hoitoonpääsy toteutuu hoitotakuun mukaisesti 6 kuukauden määräajassa kaikissa terveyspalveluyksiköissä.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.8.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 30.06.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.05.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (3 dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i huvudsak i enlighet med vårdgarantin inom sex månader vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård. Enstaka fall där vårdgarantin inte har uppfyllts har förekommit på grund av coronavirussituationen.