Hoppa till verktygsfältet

Vårdgarantin för och tillgången till vård inom sektorerna för allmän hälsa och mental hälsa behandlas gemensamt ur tillsynsmyndighetens synvinkel sett. Rapporteringen sker också gemensamt.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.5.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 30.4.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.3.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 28.2.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.1.2021

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla serviceställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.12.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.11.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.10.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 30.9.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelsen av vårdgarantin, 31.8.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelse av vårdgatantin, 30.06.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Uppfyllelse av vårdgatantin, 31.05.2020

Vårdbehovet bedöms i enlighet med vårdgarantin (inom tre dagar) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.

Vård tillhandahålls i enlighet med vårdgarantin (inom tre månader) vid alla verksamhetsställen för hälso- och sjukvård.