Hoppa till verktygsfältet
De riksomfattande tidsbokningsnumren betjänar ända till 29.1.2021 kl. 8.00-12.00. SelfChatten håller stängt tillsvidare. Vi fortsätter med att åtgärda den kö som har uppstått i telefontjänsten. Du kommer att ringas upp inom 1–3 dagar. De riksomfattande servicenumren är: allmän och mental hälsa 046 710 1073 och oral hälsa 046 710 1085.

Vi följer lagstiftningen om vårdgaranti och dess tidsfrister för tillgång till vård.

Bedömningen av hur brådskande klientens vårdbehov är ska göras inom tre dagar efter den första kontakten. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms individuellt utgående från bland annat sjukdomssymtomen och deras svårighetsgrad.

Enligt lagstiftningen om vårdgaranti ska klienten få tillgång till icke-brådskande undersökning eller vård som har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig inom allmän hälsa och mental hälsa inom tre månader och inom oral hälsa inom sex månader från konstaterandet av vårdbehovet.

Information om uppfyllandet av vårdgarantin ges på dessa webbsidor. Informationen för innevarande år uppdateras varje månad.