Skip to content
warning
16.1.2020 kl 12.00: Blanketterna för fakturor och betalningspåminnelser finns inte för tillfället i Self-tjänsten. Felet kommer att åtgärdas under vecka 4. Ta kontakt i brådskande ärenden med din studieorts serviceställe. Vi beklagar besväret.

Vi följer lagstiftningen om vårdgaranti och dess tidsfrister för tillgång till vård.

Bedömningen av hur brådskande klientens vårdbehov är ska göras inom tre dagar efter den första kontakten. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms individuellt utgående från bland annat sjukdomssymtomen och deras svårighetsgrad.

Enligt lagstiftningen om vårdgaranti ska klienten få tillgång till icke-brådskande undersökning eller vård som har konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig inom allmän hälsa och mental hälsa inom tre månader och inom oral hälsa inom sex månader från konstaterandet av vårdbehovet.

Information om uppfyllandet av vårdgarantin ges på dessa webbsidor. Informationen för innevarande år uppdateras varje månad.