Hoppa till verktygsfältet
Servicenumret för oral hälsa är överbelastat. Servicenumret för oral hälsa betjänar exceptionellt mån-fre till kl. 14.30 och på fre till kl. 13.30. Vi beklagar besväret.

För laboratorieundersökningar behöver du alltid en remiss. En del laboratorieundersökningar kräver förberedelser. På denna sida finns allmänna anvisningar om förberedelser inför laboratorieundersökningar, provtagning hemma och laboratoriesvar.

Du får mer information om din laboratorieundersökning och förberedelser inför den av personen som remitterar dig till undersökningen.

Provtagning hemma

En del prover kan tas hemma. Du får anvisningar och provtagningskärl för provtagning hemma från SHVS laboratorium på din studieort. Lämna in prover du tagit hemma till laboratoriet under dess öppettider.

Distanstestning för könssjukdomar kan också utföras hemma.

Laboratoriesvar

Personen som remitterar dig till en laboratorieundersökning berättar hur du får dina laboratoriesvar. Om du är osäker, kontakta ditt SHVS-serviceställe.

Undersökningsresultaten kommer också till Self / Kanta när personen som remitterat dig till undersökningen har sett dem.

Instruktioner för laboratorieundersökningar

Ett flertal faktorer som föregår en provtagning inverkar på laboratorieundersökningarnas resultat. För att säkerställa tillförlitliga undersökningsresultat ska du följa de anvisningar du får av personen som remitterat dig till undersökningen. Hen kan också ge dig mer information om undersökningen.

Blodprov

Dagen före blodprovstagningen

 • Du kan äta normalt.
 • Undvik alkohol.

På provtagningsmorgonen

 • Undvik att röka. Drick inte kaffe eller te. Utsätt dig inte för tung, fysisk ansträngning.
 • Sitt gärna i lugn och ro 15 min före provtagningen.

Undersökningar som kräver fasta

 • Bokstaven f framför beteckningen för undersökningen syftar på undersökning som kräver fasta (t.ex. fP-Gluk, fS-folaat).
 • Du får inte äta något under 10–12 timmar före provtagningen, du kan dricka lite vatten.

Blodprov som tas för att fastställa en läkemedelshalt i blodet

 • Ta läkemedlet först efter blodprovstagningen, om läkaren inte ger andra anvisningar.
 • Ta inte tyroxin före ett sköldkörtelshormonprov.

Urinprov

 • Bokstaven U framför beteckningen för undersökningen syftar på urinprov (t.ex. U-KemSeul).
 • Urinprov lämnas i regel på ett laboratorium. Om provet tas hemma får du endast använda provkärl eller vakuumurinrör som hämtats från ett laboratorium eller en vårdenhet.
 • Det är bäst att ta vanliga urinprover på morgonen. Det går också att ta provet senare om urinen har varit 3–4 timmar i blåsan. Det är viktigt att inte dricka så mycket före provtagningen.
 • Ett primärurinprov behövs när också cellerna som ansamlats i urinen behöver undersökas. Exempelvis för klamydia- och gonorrétester behövs ett primärurinprov. För att kunna ge ett primärurinprov får du inte urinera på minst 2 timmar före provtagningen. Provet ska inte tas i samband med menstruation eller plötslig urinvägsinfektion.

Vitflytningsprov

 • Tvätta inte underlivet före provtagningen.
 • Provet ska inte tas i samband med menstruation eller rikliga, blodiga flytningar.
 • Provet ska inte tas i samband med en vaginal läkemedelsbehandling eller antibiotikakur (helst tidigast en vecka efter avslutad behandling).
 • Använd inte tampong på morgonen inför provtagningen.

Gynekologiskt cellprov (papa)

 • Provet ska inte tas i samband med menstruation. Det är bra att ta provet tidigast en vecka efter den sista blödningsdagen.
 • •        Provet ska inte tas i samband med en vaginal läkemedelsbehandling. Det är bra att ha menstruation en gång efter läkemedelsbehandlingen innan papa-provet tas.