Suunterveys 60 vuotta

1949

Ylioppilaiden hammashoitokomitea teetti tutkimuksen ylioppilaiden hammashoidon järjestämiseksi. Siinä kävi ilmi, että jokaisella opiskelijalla on keskimäärin neljä rikkinäistä hammasta, joka seitsemännellä on särkyä tai aristusta purressa, ja tämän johdosta opiskelija tarvitsee kuusi hoitokäyntikertaa.

18.2.1955

YTHS:n hammashoito käynnistyi Helsingissä Domuksen tiloissa.
Uudet hammashoitotuolit tilattiin Kanadasta. Vastaanottoja piti neljä hammaslääkäriä ja kolme apulaista, ja potilaita kävi noin neljäkymmentä päivässä.
Toiminta laajeni vuonna 1956 Turkuun ja Jyväskylään, ja vuotta myöhemmin Ouluun. Tämän jälkeen hammashoitopalvelujen tuottaminen alkoi kullakin paikka kunnalla aina, kun uusi yliopisto tai korkeakoulu oli aloittanut toimintansa.

1956

Laki kansakoulujen hammaslääkärintoimesta astui voimaan. Laki turvasi hoidon kansakoululaisille, mutta ei oppikoululaisille. Hampaat saattoivat jäädä kokonaan hoitamatta koko oppikoulun eli kahdeksan vuoden ajan.

1972

Kansanterveyslaki korvasi kouluhammaslääkärilain. Kaikkia kunnan asukkaita, erityisesti koululaisia, ryhdyttiin hoitamaan tasavertaisesti.

1.1.1986

Opiskelijoiden hammashuolto tuli Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuskorvauksen piiriin, jolloin käyntimaksu aleni. Päätöksessä edellytettiin, että terveydenhoitosäätiön antaman hoidon tulee noudattaa järjestelmällisen hammashuollon käytäntöä. Järjestelmällisen hammashuollon tarkastukset laajenivat koskemaan kaikkia ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

1991

YTHS sai lisätilaa Helsingin ylioppilaiden terveystalosta. Terveystalo tuli kokonaan säätiön keskustoimiston ja Helsingin terveydenhoitoaseman käyttöön.

2008-2009

Ensimmäisen vuoden opiskelijoille lähetettiin vuonna 2008 ensimmäistä kertaa sähköinen terveyskysely (Sätky) ja sen perusteella kutsuttiin terveystapaamiseen. Kyselyssä kartoitettiin myös opiskelijan suunterveyden tila 2009 alkaen.

Tiedote

YTHS on hoitanut opiskelijoiden hampaita 60 vuotta