Purentaelimistön vaivat

Purentaelimistöllä tarkoitetaan leukaniveliä, puremalihaksia, hampaistoa ja niihin läheisesti liittyviä kudoksia. Niiden kiputiloista ja toimintahäiriöistä tavallisimpia ovat leukanivelen äänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avaaminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita ovat mm päänsärky, kasvokipu ja korvakipu. Purentaelimistön aiheuttamat vaivat ovat usein lieviä eivätkä aina vaadi hoitoa.

Stressaatko purentaasi - opiskelijan hoitopolku

Jos suora videolinkki ei toimi, avaa se selaimessa osoitteessa https://youtu.be/cp4E59_4kXw 

 


Tee neljän minuutin ohjattu rentoutus!

Jos suora videolinkki ei toimi, avaa se selaimessa osoitteessa https://youtu.be/qPd7uYTzl6g


Hoito-ohjeet:  

Purentaelimistön toimintahäiriöt (Duodecim)

Purentavaivat (Hammaslääkäriliitto)

Puremalihaskivun oireet ja omahoito (Terveyskirjasto)

 

Lisätietoja:

Hampaiden narskutus eli bruksismi (Terveyskirjasto)

Purentavaivojen hoito (Hammaslääkäriliitto)

Narskuttelijan opas -nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi

Purentakiskon käyttö (Terveysportti)

Leukajumppaohjeet (Terveysportti)

Leukanivelen kipu ja toimintahäiriöt (Webdento)

Niska– ja hartiaseudun jumppaohjeita

Faktaa

Yliopisto-opiskelijoilla viikoittaisia tai päivittäisiä purentavaivoja on 4,5%:lla, naisilla enemmän kuin miehillä (KOTT 2012).

Vaivat voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin ja niiden yhdistelmistä johtuviin.

Diagnoosi perustuu oireiden selvittelyyn ja tarkkaan kliiniseen tutkimukseen, jota tarvittaessa täydennetään kuvantamis- ja muilla tutkimuksilla.

Ongelmien moninaisuudesta johtuen hoito vaatii usein moniammatillista yhteistyötä.