Sähköinen terveyskysely (Sätky) muutti vanhaa terveystarkastuskäytäntöä  

YTHS on kutsunut syksystä 2009 alkaen ensimmäisen lukuvuoden aikana kaikki uudet opiskelijat terveystarkastukseen, joka koostuu sähköisestä terveyskyselystä ja tarvittaessa henkilökohtaisesta tapaamisesta. Siitä saadut kokemukset ovat hyviä: se on nopeuttanut ja helpottanut opiskelijoita osallistumaan terveystarkastuksiin sekä ohjannut terveysvaivasta kärsivät suoraan oikean asiantuntijan luokse.

Sätky-kyselyjä lähetettiin lukuvuoden 2009-2010 aikana 13 737 opiskelijalle, ja toukokuun loppuun 2010 mennessä kyselyyn oli vastannut 55 % opiskelijoista. Opiskelijat tavoitettiin huomattavasti edellisiä vuosia paremmin. Terveystapaamiseen kutsutuilla oli eniten hälytysmerkintöjä sosiaalisten tilanteiden pelkoon (35 %) ja toiseksi eniten yksinäisyyteen (29 %) liittyen.

Tilastojen perusteella terveystapaamiseen kutsutuilla opiskelijoilla oli enemmän terveysongelmia kuin niillä, joita terveystapaamiseen ei kutsuttu. Tapaamisten perusteella terveystapaamisiin kutsutuilla on ollut useita tai ainakin yksi hoidettava asia, jonka tiimoilta on tullut kontrollikäyntejä. Näin ollen tavoite saavutettiin: kutsut kohdistuivat oikein erityisesti terveysongelmaisille.

Miksi juuri sosiaaliset tilanteet tai yksinäisyys vaivaavat opiskelijoita? Uusien yliopisto-opintojen alussa nuoren maailma mullistuu: opiskelu- ja mahdollisesti asuinpaikkakunta muuttuu, vanhat ystävät lähtevät eri tahoille ja voimaa pitäisi löytää uusiin ihmisiin tutustumiseen, asunnon löytämiseen ja muuttamiseen sekä kokonaan uuteen opiskelurytmiin. Kuitenkin lähimenneisyydessä saattaa olla esimerkiksi koulukiusaamista, jolloin nuoren kokemiin ongelmiin ei ole osattu puuttua tarpeeksi ajoissa, ja voimavaroja uuden elämän aloittamiseen on vaikea löytää.

Kiitos Sätkyn, ne opiskelijat, jotka tarvitsevat apua päästäkseen opintoihinsa kiinni heti ensimmäisestä vuodesta alkaen, tavoitetaan nyt huomattavasti aiempaa paremmin. YTHS kehittää tulosten avulla yhä edelleen eteenpäin niin Sätkyä kuin niitä terveyden edistämisen työkaluja avittamaan niin sosiaalisissa tilanteissa kuin yksinäisyydessä varmistamaan parhaat eväät kohti aikuisuutta ja työelämää.