Fysioterapia

Fysioterapian vastaanotot toimivat ajanvarauksen ja hoidon tarpeen arvioinnin kautta.

Fysioterapian tavoitteena on motivoida, tukea ja ohjata opiskelijoita saavuttamaan ja ylläpitämään toimintakyky, jolla hän selviytyy jokapäiväisen elämän asettamista haasteista kotona, opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana. Päämääränä on opiskelijan fyysisen ja sitä kautta myös psykososiaalisen hyvinvoinnin lisääminen.

Kuinka fysioterapia suunnitellaan?

Tavoitteiden saavuttamiseksi fysioterapeutti suunnittelee  tarkoituksenmukaisen ja opiskelijan omaa vastuuta korostavan fysioterapian sekä arvioi yhdessä asiakkaan kanssa fysioterapian toteutumista ja vaikutusta.

Fysioterapeuttimme osallistuvat asiantuntijana myös opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen.

 

Kiireetön hoito

 

Ryhmät

YTHS:ssä voit osallistua maksuttomiin fysioterapian ryhmiin. Lisätietoja löydät toimipistekohtaisilta sivuilta.