Tuberkuloosi

Tuberkuloosiohjeistus sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä toimiville opiskelijoille

Tämä ohjeistus ja itsearviointilomake koskevat oireettomia opiskelijoita. Mikäli sinulla on tuberkuloosiin viittaavia oireita, ole suoraan yhteydessä YTHS:n ajanvaraukseen.

Tartuntatautilain 55§ velvoittaa työnantajaa tietyissä tilanteissa, potilaiden tai asiakkaiden suojaamiseksi, vaatimaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön harjoitteluun meneviltä luotettavaa selvitystä siitä, ettei terveydenhuollon tai sosiaalialan opiskelija sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on erittäin tärkeä tehdä, koska keuhkotuberkuloosia sairastavasta opiskelijasta infektio voi levitä hoidettavana oleviin potilaisiin tai asiak­kaisiin ja hoidettavien joukossa on usein henkilöitä, joiden vastustuskyky on alentunut. Selvitys sisältää haastattelun ja tarvittaessa keuhkokuvan.

Tuberkuloosiselvitys tehdään sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä toimiville opiskelijoille, jotka ovat

  • syntyneet maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea verrattuna Suomeen (>150/100 000/v)
  • oleskelleet vähintään 12 kk tai työskennelleet terveydenhuollossa vähintään 3 kk maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (>150/100 000/v)
  • hoitaneet missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita,
  • olleet lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen

Mikäli työtehtäviin kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, työntekijän syntymämaan tai työskentelymaan tuberkuloosin ilmaantuvuusraja on matalampi, >50/100 000. Katso maaluettelo

Mikäli kuulut yllä lueteltuihin riskiryhmiin, ota yhteyttä YTHS:n toimipisteeseen vähintään kuukausi ennen harjoittelusi alkua tuberkuloosiselvityksen tekemiseksi. Selvityksen perusteella laaditaan todistus toimitettavaksi työharjoittelupaikkaasi.

Selvitystä ei tehdä, mikäli edellisestä selvityksestä on kulunut alle 2 vuotta ja uutta altistumista tuberkuloosille ei ole tapahtunut.

Tuberkuloosiohjeistus lastentarhanopettajaopiskelijoille ja logopedian opiskelijoille

Tartuntatautilain 55§ velvoittaa työnantajaa tietyissä tilanteissa, asiakkaiden suojaamiseksi, vaatimaan alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin harjoitteluun meneviltä luotettavaa selvitystä siitä, ettei opiskelija sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on erittäin tärkeä tehdä, koska keuhkotuberkuloosia sairastavasta opiskelijasta infektio voi levitä hoidettaviin lapsiin. Selvitys sisältää haastattelun ja keuhkokuvan.

Tuberkuloosiselvitys tehdään sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä toimiville opiskelijoille, jotka ovat

  • syntyneet maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea verrattuna Suomeen (>150/100 000/v)
  • oleskelleet vähintään 12 kk tai työskennelleet terveydenhuollossa vähintään 3 kk maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (>150/100 000/v)
  • hoitaneet missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita,
  • olleet lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen.

Mikäli työtehtäviin kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, työntekijän syntymämaan tai työskentelymaan tuberkuloosin ilmaantuvuusraja on matalampi, >50/100 000. Katso maaluettelo

Mikäli kuulut yllä lueteltuihin riskiryhmiin, ota yhteyttä YTHS:n toimipisteeseen vähintään kuukausi ennen harjoittelusi alkua tuberkuloosiselvityksen tekemiseksi. Selvityksen perusteella laaditaan todistus toimitettavaksi työharjoittelupaikkaasi.

 ITSEARVIOINTOLOMAKE

Arvioi lomakken avulla, onko kohdallasi tarvetta tuberkuloosiselvitykseen.

 Tuberkuloosiselvityksen arviointilomake

Lue lisää tuberkuloosista