Salmonellaohjeistus eläinlääketieteen opiskelijoille ja elintarvikealalla harjoitteleville

Tartuntatautilain 56§ mukaan työnantajan on vaadittava harjoittelijalta luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos harjoittelija on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara.

Ennen kuin opiskelija on esittänyt salmonellatartuntaa koskevan selvityksen, hän ei saa toimia:

  1. elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävässä, jossa hän käsittelee pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita;
  2. maidon tuotantotilalla muissa maidonkäsittelytehtävissä kuin lypsytyössä, jos tila toimittaa maitoa meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida.

Terveydentilan selvityksellä tarkoitetaan YTHS:ssä tehtyä haastattelua. Haastattelun yhteydessä korostetaan elintarviketyön hyviä hygieniakäytäntöjä (oireisena ei olla töissä, työharjoitteluun ilmoitetaan elintarvikkeiden välityksellä mahdolli­sesti tarttuvasta taudista ja hyvän käsihygienian merkitystä työssä korostetaan ja siihen koulutetaan). Todistus terveydentilaselvityksestä annetaan haastattelun yhteydessä.

Laboratoriotutkimus tehdään, jos opiskelijalla on parhaillaan tai on edeltävän kuukauden aikana ollut kuumeinen ripulitauti. Laboratoriotutkimuksen tarve perustuu opiskelijan omaan ilmoitukseen vatsatautioi­reista.

Lue lisää salmonellasta