Vaativan hoidon palvelut

Vaativan hoidon ja erikoishammaslääkärin palvelut 

Hammaslääkäri arvioi vaativan hoidon tarpeen ja lähettää sinut eteenpäin joko tiettyyn hammaslääketieteen erikoisalaan perehtyneelle hammaslääkärille, erikoishammaslääkärille tai erikoissairaanhoidon palveluihin. Vaativaa hoitoa varten tarvitset aina lähetteen. Vaativaan hoitoon lähettämisessä YTHS noudattaa Sosiaali- ja terveysministeriön laatimia kiireettömän hoidon yhtenäisiä periaatteita.

Suunterveyden palvelut 

Ensimmäisen opiskeluterveydenhuollon suun tutkimuksen tekee hammaslääkäri. Siinä kartoitetaan suun terveysneuvonnan ja palveluiden tarve. Se on maksuton 1.9.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille. Ensimmäinen tutkimuskäynti hammaslääkärillä on aina maksuton perustutkinto-opintojen vaiheesta tai kestosta riippumatta. Muut hammaslääkärikäynnit ovat maksullisia.

Suuhygienistit tekevät seuraavat suun terveystarkastukset hammaslääkärin määrittämän hoitosuunnitelman ja -välin mukaisesti. Suuhygienistien terveystarkastukset ja hoitokäynnit ovat maksuttomia.

Kiireetön hammashoito ja vaativan hoidon palvelut

 

Proteettisesta hoidosta ja hampaiden oikomisesta aiheutuvat hammaslaboratorion kustannukset maksat itse. Hoitoon liittyvät laboratorio- ja röntgentutkimukset ovat maksuttomia.

 

YTHS:n tutkimusten mukaan opiskelijat pelkäävät hammashoidossa eniten viisaudenhampaiden poistoja ja juurenhoitoa.