Kiireetön hoito

Järjestelmällisen hoidon tutkimukset, karieksen ennaltaehkäisy ja hoito, hampaiden kiinnityskudosten hoito, yleishammaslääkäritasoinen kirurginen ja purentafysiologinen hoito sekä tavallisimmat röntgenkuvaukset kuuluvat tavanomaiseen kiireettömään hoitoon.

Yksilöllistä suun ja hampaiden terveysneuvontaa ja/tai ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä saat hoitokäyntien yhteydessä.

Suunterveyden palvelut

Uusi opiskelija – vastaa Sätkyyn!

Ensimmäisen vuoden opiskelijalle lähetetään sähköinen terveyskysely. Siinä on yleisterveyteen ja suun terveyteen sekä niihin vaikuttaviin asioihin liittyviä kysymyksiä, joihin voit vastaa sähköisesti.

Terveydenhoitaja arvioi vastaukset ja lähettää sinulle palauteviestissään henkilökohtaisen arvion yleisestä terveydentilastasi ja suusi terveydentilasta. Tarpeen mukaan sinua pyydetään varaamaan vastaanottoajat terveydenhoitajalle ja/tai hammastarkastukseen/-hoitoon.

 

Miksi tulisit hoitoon?

Säännöllinen järjestelmällinen hammashoito auttaa edistämään suun ja hampaiden terveyttä sekä turvaa ongelmattoman opiskeluajan. Tärkeintä suun ja hampaiden hyvinvoinnin kannalta on kuitenkin hyvä omahoito, jonka toteuttamiseen saat meiltä suun terveydenhuollon ammattilaisilta neuvoja ja tukea.

Ensimmäisen opiskeluterveydenhuollon suun tutkimuksen tekee hammaslääkäri. Siinä kartoitetaan suun terveysneuvonnan ja palveluiden tarve. Se on maksuton 1.9.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille. Ensimmäinen tutkimuskäynti hammaslääkärillä on aina maksuton perustutkinto-opintojen vaiheesta tai kestosta riippumatta. Muut hammaslääkärikäynnit ovat maksullisia.

Suuhygienistit tekevät seuraavat suun terveystarkastukset hammaslääkärin määrittämän hoitosuunnitelman ja -välin mukaisesti. Suuhygienistien terveystarkastukset ja hoitokäynnit ovat maksuttomia.

 

Kiireetön hammashoito ja vaativan hoidon palvelut

 

Kun olet varannut ajan, saavu ajoissa vastaanotolle. Jos et pääse tulemaan, peruuta vastaanottoaikasi.

Ajan peruutus