Miten pääset hoitoon?

Hoitoon ohjaus tapahtuu hoidontarpeen arvioinnin perusteella kiireellisyyden mukaan. Hoidon kiireellisyys arvioidaan hammaslääketieteellisin perustein asiakkaan oireiden, niiden ongelmien ja vaikeusasteiden perusteella. Hoidontarpeen arviointi tehdään chatin kautta Self-palvelussa tai puhelimitse.

Hoidontarpeen arviointi tarkoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön tekemään arviointia, jossa selvitetään yhteydenoton syy, sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys yhteydenottajan kertomien esitietojen tai lähetteen perusteella.

Kiireellistä hoitoa saatvihreä risti

YTHS:ssä viikon sisällä (1-7 vrk) yhteydenotostasi, mikäli sinulla on

  • äkillistä särkyä
  • voimakkaita oireita
  • voimakasta turvotusta/tulehduksia tai
  • tapaturma.
 

Miksi tulisit hoitoon?

Säännöllinen järjestelmällinen hammashoito auttaa edistämään suun ja hampaiden terveyttä sekä turvaa ongelmattoman opiskeluajan. Tärkeintä suun ja hampaiden hyvinvoinnin kannalta on kuitenkin hyvä omahoito, jonka toteuttamiseen saat meiltä suun terveydenhuollon ammattilaisilta neuvoja ja tukea.

 

Huomaa kuitenkin, että mikäli hoito on aloitettava jo samana päivänä, neuvomme useimmiten hakeutumaan suoraan terveyskeskuspäivystykseen, sillä varsinaista päivystystä YTHS:ssä ei ole. Toimipisteemme palvelevat vain arkipäivinä päiväsaikaan. Ilta-, yö- tai viikonloppupalveluita meillä ei ole.

Muita suunterveyden palveluja saat

hammaslääketieteellisin perustein kohtuuajassa. Kiireetön hoito voidaan aloittaa kahdeksan (8) vuorokauden kuluttua tai myöhemmin.

Hoito toteutetaan hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman pohjalta yksilöllistä hoitoväliä noudattaen.

Opiskeluterveydenhuollon suunterveyden palveluihin kuuluvat mm. suun tutkimukset/terveystarkastukset, karieksen ja hampaiden kiinnityskudosten ongelmien ennaltaehkäisy ja hoito, yleishammaslääkäritasoinen kirurginen hoito ja purentaongelmien hoito sekä tavallisimmat röntgentutkimukset. Suun tutkimuksen yhteydessä tehdään hoitosuunnitelma, myös omahoitosuunnitelma, yhdessä opiskelijan kanssa.

Ensimmäisen opiskeluterveydenhuollon suun tutkimuksen tekee hammaslääkäri. Siinä kartoitetaan suun terveysneuvonnan ja palveluiden tarve. Se on maksuton 1.9.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille. Ensimmäinen tutkimuskäynti hammaslääkärillä on aina maksuton perustutkinto-opintojen vaiheesta tai kestosta riippumatta. Muut hammaslääkärikäynnit ovat maksullisia.

Suuhygienistit tekevät seuraavat suun terveystarkastukset hammaslääkärin määrittämän hoitosuunnitelman ja -välin mukaisesti. Suuhygienistien terveystarkastukset ja hoitokäynnit ovat maksuttomia.

Kiireellinen hoito