Hammastarkastukset

Järjestelmällisen hoidon tutkimuksiin pääset yksilöllisen hoitovälin mukaisesti tai sähköisen terveyskyselyn perusteella (ensimmäisen vuoden opiskelijat). Ennen kuin hakeudut ensimmäiseen YTHS:n tutkimukseen, selvitä kotikuntasi terveyskeskuksesta / edellisestä hoitopaikasta, milloin sinulle on suositeltu seuraavaa hammaslääkärin tutkimusta. Mikäli sinulla ei ole oireita etkä ole saanut terveyskyselyn perusteella kutsua hoitoon, noudata suositeltua tutkimusväliä hoitoon hakeutumisessa.

Uusi opiskelija – vastaa Sätkyyn!

Ensimmäisen vuoden opiskelijalle lähetetään sähköinen terveyskysely. Siinä on yleisterveyteen ja suun terveyteen sekä niihin vaikuttaviin asioihin liittyviä kysymyksiä, joihin voit vastaa sähköisesti.

Terveydenhoitaja arvioi vastaukset ja lähettää sinulle palauteviestissään henkilökohtaisen arvion yleisestä terveydentilastasi ja suusi terveydentilasta. Tarpeen mukaan sinua pyydetään varaamaan vastaanottoajat terveydenhoitajalle ja/tai hammastarkastukseen/hoitoon.

 

Suunterveyden palvelut 

 

Testaa suun ja hampaiden terveytesi

Naposteletko hampaasi? -testillä
 

Ensimmäisen opiskeluterveydenhuollon suun tutkimuksen tekee hammaslääkäri. Siinä kartoitetaan suun terveysneuvonnan ja palveluiden tarve. Se on maksuton 1.9.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille. Ensimmäinen tutkimuskäynti hammaslääkärillä on aina maksuton perustutkinto-opintojen vaiheesta tai kestosta riippumatta. Muut hammaslääkärikäynnit ovat maksullisia.

Suuhygienistit tekevät seuraavat suun terveystarkastukset hammaslääkärin määrittämän hoitosuunnitelman ja -välin mukaisesti. Suuhygienistien terveystarkastukset ja hoitokäynnit ovat maksuttomia.

Kiireetön hammashoito ja vaativan hoidon palvelut