Maksuttomat palvelut

 • Terveydenhoitajan vastaanotto
 • Kutsusta tehtävä terveystarkastus
 • Yleislääkärin vastaanotto
 • Laboratoriotutkimukset säätiön lääkärin lähetteellä
 • Röntgentutkimukset säätiön lääkärin/hammaslääkärin lähetteellä
 • Mielenterveyden vastaanotto
 • Hammaslääkärin ensimmäinen tutkimuskäynti (laaja hammastarkastus, joka tehdään opiskeluaikana yhden kerran) 1.9.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille
 • Hammaslääkärin käynti enint. 10 min
 • Suuhygienistin vastaanotto
 • Fysioterapeutin neuvonta- ja hoitokäynti
 • Ryhmäkäynti
 • Puheterapiakäynti

Huom

 • Mikäli asiakas saa YTHS:ltä lähetteen erikoissairaanhoitoon, maksaa asiakas itse siitä aiheutuvat erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksut.
 • Käyntiaikaan lasketaan hoidon lisäksi mm. potilasasiakirjojen tallennus sekä potilasvaihtoon liittyvät toimenpiteet.