Hoitotakuun toteuttaminen YTHS:ssä

YTHS on yksityinen palvelutuottaja, jonka toiminta on pääosin julkisrahoitteista. Sen vuoksi YTHS noudattaa hoitotakuulainsäädännön mukaisia hoitoon pääsyn määräaikoja. Hoitoon pääsyn kiireellisyys määritellään yksilöllisen hoidontarpeen mukaan ottaen huomioon sairauden oireet ja niiden vaikeusaste sekä kiireellisyys.

Asiakkaan hoidontarpeen kiireellisyys tulee arvioida kolmen päivän sisällä yhteydenotosta.

Lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tulee päästä yleis- ja mielenterveyspalveluissa kolmen kuukauden kuluessa ja suunterveydessä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Hoitotakuun toteutumisesta paikkakunnittain tiedotetaan näillä www-sivuilla. Tiedot päivitetään joka kuukauden lopussa.

Hoitoonpääsy:

hammaslääkärille

muille terveydenhuollon asiantuntijoille