Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Opintoympäristön terveydellisten olojen tarkastaminen kolmen vuoden välein yhteistyössä oppilaitoksen, opiskelijoiden,
terveystarkastajan, työterveyshuollon ja työsuojeluhenkilöstön kanssa. Lue lisää: Opiskeluympäristö.

Opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen:

Terveyden- ja sairaanhoitopalveluihin kuuluvat hoidontarpeen arviointi, lääkäreiden ja hoitajien vastaanotto, mielenterveyspalvelut, suunterveyden palvelut, päihdetyö, seksuaaliterveyteen liittyvät palvelut, tarvittaessa erikoislääkäripalveluita, fysioterapia, laboratorio- ja kuvantamispalvelut sekä ryhmätoiminta.

Opiskelijan erityisen tuen tarpeen tunnistaminen

  • Tavoitteena ohjata opiskelijoita terveisiin
    elämäntapoihin ja kannustaa pitämään huolta itsestään.
  • Tuen tai tutkimusten varhaisen tarpeen
    tunnistaminen sekä jatkotutkimuksiin tai
    -hoitoon ohjaaminen.