Maksulliset todistukset ja lausunnot

Maksulliset todistukset/lausunnot, 28 euroa

 • Lääkärin lausunto hoidosta (erityiskorvattavat lääkkeet tai kliiniset lääkevalmisteet)
 • Lääkärin lausunto kuntoutuksen tarpeesta
 • Lääkärin lausunto työkyvystä (kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke)
 • Lääkärin lausunto oikeudenkäyntiä varten
 • Lääkärin lausunto sotilasviranomaisia varten
 • Lääkärinlausunto C yleis- tai erikoislääkärin kirjoittamana
 • Lääkärinlausunto viisumia varten

Maksullinen lausunto, 70 euroa

 • Lääkärinlausunto E vakuutusyhtiölle

Seuraavia todistuksia ei kirjoiteta

 • Ajokorttitodistus
 • Todistus viran tai toimen hakua varten (T-todistus)
 • Todistus veronmaksukyvyn alentumisesta
 • Urheiluun tai vapaa-ajanharrastukseen liittyvät todistukset
 • HIV- tai muita vastaavia todistuksia muuhun kuin opiskelutarkoitukseen