Hallitus

YTHS:n hallitukselle kuuluu päätösvalta ja vastuu säätiön toiminnasta. Hallituksen tehtävä on johtaa ja kehittää säätiön toimintaa sekä huolehtia säätiön toiminnan ja talouden asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään 12 jäsentä. Valtuuskunta valitsee säätiön hallitukseen yhden Kansaneläkelaitoksen, yhden Suomen Kuntaliiton ja yhden YTHS:n henkilöstön ehdottaman jäsenen sekä kolme Suomen ylioppilaskuntien liiton ehdottamaa jäsentä. Näiden lisäksi säätiön valtuuskunta voi valita hallitukseen enintään kuusi jäsentä. Hallitus kokoontuu noin kerran kuussa.

Säätiön hallitus valitsee toimitusjohtajan ja johtavat toimihenkilöt. Toimitusjohtaja vastaa säätiön johtamisesta hallituksen antamien valtuuksien mukaan. Toimitusjohtaja toimii myös hallituksen kokouksissa asioiden esittelijänä.

Hallitus 2016 alkaen

Puheenjohtaja, asiantuntija Kristiina Kokko
Varapuheenjohtaja, Chief People Officer Liisa Lähteenaho

Jäsenet:

Yhteiskuntavaikuttamisen erityisasiantuntija Kirsi Marttinen, SYL
Toimitusjohtaja Esa Suominen
Sosiaalipolitiikan asiantuntija Sini Terävä, SYL
Johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto
Erityisavustaja Tuomas Vanhanen, SYL
Tutkija Tuomas Viskari, SYL
Yleislääkäri Ulla Salonen, YTHS