YTHS:n verkkoasioinnin ohje

  1. Suojaamatonta sähköpostia ei voida käyttää henkilö-, potilas-, tai hoitotietojen lähettämiseen edes potilaan nimenomaisella suostumuksella. YTHS:n hallituksen päätöksen 5/2013 mukaisesti YTHS käyttää Kansalaisen asiointitiliä kaikissa potilassuhteeseen liittyvissä asioissa 1.9.2013 alkaen. Asiointitili on poistunut käytöstä ja vaihtunut Suomi.fi-palveluun 14.12.2017 alkaen. Lue lisää.
  2. Potilastiedoksi lasketaan myös tieto potilassuhteesta. Terveydenhuollon järjestäjä (YTHS) ei saa oma-aloitteisesti lähettää tavallisessa suojaamattomassa sähköpostissa asiakkaan nimeä tai muita terveydenhuollon potilassuhteen paljastavia tietoja asiakkaalle itselleen tai muille tahoille.
  3. Asiakas voi suojaamattoman sähköpostiyhteyden avulla kysyä yleistä neuvontaa esim. siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain palvelua voi hakea. Tällaiseen yleiseen tiedusteluun voidaan vastata sähköpostitse.
  4. Asiakasta ei saa pyytää lähettämään suojaamattomalla sähköpostiyhteydellä arkaluonteisia henkilö-, potilas-, tai hoitotietoja. Jos asiakas kuitenkin tekee näin, voidaan viestin informaatio ottaa vastaan, mutta viestiin ei saa vastata viestillä, johon sisältyisi em. salassa pidettäviä tietoja. Jos tällaiseen potilaan lähettämään viestiin jostain syystä vastattaisiin sähköpostilla, tulisi sen tapahtua kokonaan uudella viestillä ja olla sisällöltään yleistä neuvontaa. Sama koskee asiakaspalautetta, jossa asiakas saattaa viitata aiemmin saamaansa hoitoon. Asiakasta tulee näissä yhteyksissä muistuttaa Kansalaisen asiointitilistä säätiön turvallisen sähköisen viestinnän kanavana.
  5. Jos asiakas lähettää esimerkiksi aikavarauksen sähköpostilla, siihen vastataan turvallisella viestintäkanavalla¹, puhelimella soittaen tai kirjallisesti. Sama koskee myös muita tiedusteluja, joihin ei voida vastata yleisellä neuvolla paljastamatta asiakkaan nimeä tai muita asiakastietoja.
  6. Tietojen suojaamisvelvollisuudesta ja salassapitovelvollisuudesta seuraa, että YTHS voi lähettää asiakkaalle arkaluonteisia viestejä verkossa vain turvallisen viestintäkanavan kautta, jossa on riittävän vahva salaus ja osapuolet voidaan tunnistaa vahvasti. Seuraavissa tapauksissa YTHS voi käyttää matkapuhelimen tekstiviestiä tietojen lähettämiseen:

    a) Hoitoaikamuistutukset
    b) Hoitoajan peruutukset

Tekstiviestin, sähköpostin ja turvallisen viestintäkanavan käyttäminen terveydenhuollossa edellyttää potilaan suostumusta.

¹ Turvallisia viestintäkanavia ovat Asiointitili, Sähköisen terveyskyselyn palauteviestintä

Lähde: Tietosuojavaltuutetun kannanotto 1.7.2010 Dnro 1475/41/2009