Potilastietojen tilaaminen

Potilas voi pyytää kopiot omista sairauskertomuksistaan joko vapaamuotoisella hakemuksella, tai käyttämällä valmista pyyntölomaketta, jonka saat toimipisteesta.

Röntgen- tai ultraäänikuvia lainataan tarvittaessa. Kuvat pitää palauttaa takaisin lainattuun paikkaan.

Hammaskuvista saa tarvittaessa kopion cd:lle.

Pyyntöön tulee kirjata:

nimi

henkilötunnus

osoite ja puhelinnumero

miltä sektorilta asiakirjakopioita pyydetään (yleisterveys, suunterveys, mielenterveys)

mitä tietoja ja miltä ajanjaksolta tietoja halutaan.

Pyynnössä tulee olla omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys.