YTHS

Miten pääset hoitoon?

Hoitoon ohjaus tapahtuu hoidontarpeen arvioinnin perusteella hammaslääketieteellisen hoidon kiireellisyyden mukaan.

Ajanvaraushenkilöstö tekee hoidontarpeen arviointia joko puhelimessa tai kasvotusten toimipisteiden potilastoimistoissa.

Akuuttihoitoa saatvihreä risti

samana tai seuraavana YTHS:n työpäivänä, mikäli sinulla on 

  • äkillistä särkyä
  • voimakkaita oireita
  • voimakasta turvotusta/tulehduksia tai
  • tapaturma.
 

Miksi tulisit hoitoon?

Säännöllinen järjestelmällinen hammashoito auttaa edistämään suun ja hampaiden terveyttä sekä turvaa ongelmattoman opiskeluajan. Tärkeintä suun ja hampaiden hyvinvoinnin kannalta on kuitenkin hyvä omahoito, jonka toteuttamiseen saat meiltä suun terveydenhuollon ammattilaisilta neuvoja ja tukea.

 

Muita suunterveyden palveluja saat

hammaslääketieteellisin perustein kohtuuajassa.

Hoito toteutetaan hammaslääkärin tekemän hoitosuunnitelman pohjalta yksilöllistä hoitoväliä noudattaen.

Ensimmäinen tutkimuskäynti (laaja hammastarkastus, joka tehdään opiskeluaikana yhden kerran) suunterveyden palveluissa on maksuton 1.9.2005 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille. Tämä ensimmäinen tutkimuskäynti on aina maksuton perustutkinto-opintojen vaiheesta tai kestosta riippumatta. Kaikki muut jatko- ja/tai akuuttikäynnit ovat maksullisia.

 

Akuuttihoito

 

 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö | Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki | Toimipisteiden osoitetiedot | Sivukartta