YTHS

Kriisiapu

Yhteisöä kohdanneet järkyttävät tapahtumat

Kun opiskelijaryhmää tai opiskeluyhteisöä kohtaa äkillinen, järkyttävä tapahtuma (esim. onnettomuus, tai äkillinen kuolemantapaus), tulee ottaa yhteys YTHS:n paikalliseen toimipisteeseen ja kertoa tapahtuneesta. Toimipisteestä saat tarkempia ohjeita ja tiedon siitä, miten tilannearvio ja mahdollinen kriisi-istunto tullaan järjestämään (yhteydenotot, aikojen sopiminen).

Opiskelijaa kohdanneet järkyttävät tapahtumat

Kun yksittäistä opiskelijaa kohtaa äkillinen, järkyttävä tapahtuma (esim. onnettomuus tai läheisen äkillinen kuolemantapaus) on hyvä ottaa ensitilassa yhteyttä YTHS:n paikalliseen toimipisteeseen ja kertoa tapahtuneesta. Opiskelija ohjataan mahdollisimman pian keskustelemaan terveydenhuollon ammattilaisen kanssa arvioimaan mahdollista tuentarvetta ja sen kiireellisyyttä.

 

Kriisiapu

 

 

 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö | Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki | Toimipisteiden osoitetiedot | Sivukartta