Uutinen
Open menu

YTHS:n kärkihankkeet edistävät yhteisöjen hyvinvointia

Ajankohtaista

15.5.2018

Kuuntele itseäsi, Pylly ylös ja Mielelläni voin hyvin ovat YTHS:n vuoden 2017 kärkihankkeet. Kunniamaininnan sai Turussa vuosina 2014 – 2016 toteutettu Pylly ylös –hanke.  Valinnat teki YTHS:n kliinisen toiminnan kehittämisryhmä.

YTHS toteuttaa vuosittain lukuisia yhteisöterveyden edistämiseen tähtääviä hankkeita yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Vuonna 2017 toteutettiin kaikkiaan 13 hanketta. Kolmessa kärkihankkeeksi valitussa edistettiin opiskelukykyä, vähennettiin istumisesta aiheutuvia terveysriskejä ja annettiin avaimia varhaiseen puuttumiseen. Kärkihankkeet ovat tavoittaneet niin opiskelijoita kuin yliopistojen henkilökuntaakin ja edistäneet koko yhteisöjen hyvinvointia.

— Valitut hankkeet ovat jääneet osaksi toimintatapoja ja ne on mahdollista monistaa myös muihin ympäristöihin. Kunniamaininnan saanut Turun Pylly ylös on upea esimerkki siitä, mitä yhteisöterveyden hankkeet ovat parhaimmillaan, kiittää YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri Noora Seilo.

Opiskelutaitoja verkkokurssilta

Kuuntele itseäsi -hankkeen tavoitteena oli videoiden välityksellä antaa opiskelijoille voimavaroja opiskelujen edistämiseen sekä valmiuksia huolehtia hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä. Hankkeessa tuotetut videot - Arjen voimavaratekijät, Hyvä vai huono stressi ja Hyvä Minä - ovat osa Lapin yliopiston opiskelutaidot -verkkokurssia. Syksyn 2017 ensimmäisen kurssin suoritti 115 opiskelijaa. Videoita käytetään kurssilla myös jatkossa ja lisäksi ne on julkaistu yliopiston verkkosivuilla, jossa ne ovat kaikkien hyödynnettävissä. 

Kuuntele itseäsi –hanke toteutettiin YTHS:n Rovaniemen yksikössä. Yhteistyötahoina Lapin yliopiston opintopalvelut, YTHS terveystyöryhmä, Avoin yliopisto, Lapin amk.

Taukojumppaa luennoille 

Yliopistoyhteisö viettää merkittävän osan työ- ja opiskeluajastaan istuen. Liiallinen istuminen aiheuttaa monenlaisia terveysriskejä kuten niska-, hartia- ja selkävaivoja sekä alttiutta sydän- ja verisuonitaudeille ja kakkostyypin diabetekselle. Pylly ylös –hankkeessa tavoitteena oli madaltaa luennoitsijoiden kynnystä tauottaa luentoa taukojumpalla. Edellisen vuoden hankkeessa tuli ilmi tarve madaltaa luennoitsijoiden kynnystä taukojumpan pitämiseen. Yhtenä keinona tuotettiin luennoitsijoiden pöytiin kiinnitettävät kolmen liikkeen taukojumppaohjeet tekevät tauottamisesta hauskaa ja helppoa.  

Pylly ylös –hanke toteutettiin YTHS:n Vaasan yksikössä. Hankkeen suunnittelusta, tiedottamisesta ja käytännön järjestelyistä vastasivat Vaasan yliopiston ylioppilaskunta ja Vaasan yliopisto.

Mielenterveyden ensiapua

Vaikeassa tilanteessa olevan opiskelijan kohtaaminen voi olla haasteellista niin opiskelijakollegoille kuin yliopistojen henkilökunnallekin. Espoossa toteutetun Mielelläni voin hyvin –hankkeen tavoitteena oli lisätä tietotaitoa ja löytää keinoja varhaiseen puuttumiseen ja tunnistamiseen sekä hoitoon ohjaamiseen. Hankkeessa järjestettiin kolmen kokoontumiskerran kurssi, joka oli suunnattu yhteisesti sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Jatkossa tavoitteena on saada kurssi osaksi yliopiston henkilökunnan täydennyskoulutusta.

Mielelläni voin hyvin –hanke toteutettiin YTHS:n Espoon yksikössä. Yhteistyötahoina Aalto-yliopiston terveystyöryhmä, Aaltopapit, Nyyti ry.

Alkuperäinen Pylly ylös! sai kunniamaininnan

Yhdeksi vuoden 2017 kärkihankkeeksi valittu Pylly ylös on syntynyt Turussa neljä vuotta sitten kehitetyn hankkeen pohjalta. Turussa vuosina 2014 – 2016 toteutettu Pylly ylös –hanke sai kunniamaininnan yhtenä YTHS:n hankehistorian hienoimmista hankkeista. Turussa tartuttiin silloin aiheeseen, johon ei aikaisemmin oltu juurikaan kiinnitetty huomiota, opiskelijoiden istumiseen. Hankeen kautta istumisen terveysriskit nousivat kansalliseen ja myös kansainväliseen keskusteluun ja hankkeen tuotoksia on hyödynnetty muissa yliopistoissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lisätietoja: yhteisöterveyden ylilääkäri Noora Seilo, noora.seilo@yths.fi